Dirwy i Northampton oherwydd North?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae cymal yng nghytundeb George North sy'n golygu y bydd ar gael i holl gemau Cymru - hyd yn oed y rhai sydd ddim ar benwythnosau swyddogol

Fe allai clwb rygbi Northampton Saint wynebu dirwy am ganiatáu i George North chwarae i Gymru yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn.

Gan nad yw'r gêm brawf yn Stadiwm y Mileniwm yn cael ei chynnal ar un o benwythnosau rhyngwladol corff rheoli rygbi'r byd yr IRB, mae'r clwb wedi mynd yn groes i bolisi Uwchgynghrair Rygbi Lloegr.

Dywedodd y clwb eu bod nhw wedi cytuno gyda North pan ymunodd â'r clwb y bydden nhw'n "caniatáu iddo gynrychioli Cymru os a phan fydd yn cael ei ddewis".

Bydd Premiership Rugby yn ymchwilio'n llawn i'r sefyllfa cyn penderfynu a fyddan nhw'n cosbi ai peidio ond mae disgwyl i Northampton - y clwb cyntaf i fynd yn groes i'r polisi - wynebu dirwy.

Fel rhan o gytundeb rhwng clybiau Lloegr dim ond chwaraewyr Lloegr sy'n cael eu rhyddhau y tu allan i benwythnosau rhyngwladol swyddogol yr IRB.

Eisoes mae prop Cymru Paul James wedi gorfod dychwelyd i'w glwb Caerfaddon sy'n golygu nad yw ar gael ddydd Sadwrn.

'Amodau'

Cyhoeddodd Northampton ddatganiad sy'n dweud: "Pan gafodd trosglwyddiad North ei gyhoeddi fe gafodd ei ystyried gan y cyfryngau a phenaethiaid yr uwchgynghrair fel datganiad o fwriad gan y clwb ac yn adlewyrchiad o natur gystadleuol yr Aviva Premiership.

"Mae pob chwaraewr yn gofyn am amodau penodol i gael eu cynnwys yn eu cytundebau. Dyw hynny ddim yn anghyffredin mewn chwaraeon proffesiynol.

"Er mwyn sicrhau'r cyfle prin yma i ddenu chwaraewr fel George fe wnaethon ni gytuno i ganiatáu iddo gynrychioli Cymru os a phan y bydd yn cael ei ddewis.

"Hoffai rheolwyr y clwb ddatgan yn glir nad yw ein cytundeb gyda George yn tramgwyddo unrhyw ddeddfau, rheolau na chanllawiau.

"Fodd bynnag pan gafodd y cytundeb ei gwblhau roedd yn cynnwys yr amodau iddo gael ei ryddhau ar gyfer rygbi rhyngwladol oedd y tu allan i bolisi'r Bwrdd Rygbi."

Straeon perthnasol