Gwaith celf 'coll' o'r Eisteddfod yn mynd ar werth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gwaith celf o'r Eisteddfod, sydd wedi bod ar goll ers bron i 40 mlynedd, yn mynd ar werth yng Nghaerdydd ar 3 - 5 Rhagfyr 2013.
disgrifiad o’r llunTynnwyd sylw at fodolaeth bosibl y casgliad gan gyfreithiwr sy'n casglu gwaith celf. Cysylltodd Neil Confrey â'r Eisteddfod Genedlaethol ar ôl prynu dau brint mewn oriel yn y brifddinas ganol y 1990au.
disgrifiad o’r llunWedi chwilota, daethpwyd o hyd i flwch mawr pren yn swyddfa'r Eisteddfod yng Nghaerdydd ac ynddo roedd printiau amrywiol gan 25 artist.
disgrifiad o’r llunYr amcan gwreiddiol oedd cynhyrchu cyhoeddiad cyfyngedig o 35 print gan bob un artist a oedd un ai'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd neu oedd â chysylltiad â'r Ysgol Gelf.
disgrifiad o’r llunWedi eu comisiynu gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru i ddathlu cyhoeddi dyfodiad Eiseddfod Genedlaethol 1978 i Gaerdydd, roedd y printiau i'w gwerthu er mwyn codi arian tuag at wobrau celf weledol y Brifwyl.
disgrifiad o’r llunYn yr un modd, bydd gwerthiant o'r arddangosfa eleni yn mynd tuag at Adran Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn 2014.
disgrifiad o’r llunCynhelir arddangosfa o'r gwaith argraffu sgrîn sidan, lithograffi ac ysgrythur yn oriel BayArt yn Bute Street, Caerdydd, ar 3 - 5 Rhagfyr 2013.