Cwmni'n cau wrth i hyd at 40 golli swyddi yn Y Drenewydd

Cyhoeddwyd

Bydd hyd at 40 o weithwyr yn Elkay Electrical yn y Drenewydd yn colli eu swyddi, wrth i'r safle gau cyn diwedd 2013.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y cwmni wedi gwrthod cynnig i drafod cefnogaeth bellach i geisio achub y safle.

Daeth y cadarnhad mewn llythyr gan Weinidog Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Edwina Hart.

Nododd y llythyr gan Mrs Hart bod swyddogion yn ymwybodol fod gweithwyr wedi derbyn rhybudd diswyddo sy'n dod i rym ddiwedd y flwyddyn.

Roedd Aelod Cynulliad Sir Drefaldwyn, Russell George eisoes wedi ysgrifennu llythyr o gefnogaeth at Thomas and Betts, rhiant-gwmni Elkay Electrical.

'Ergyd drom'

Dywedodd fod y newyddion yn ei "dristáu".

"Mae hon yn ergyd drom i'r gymuned ac wrth i'r 'Dolig nesau, all hyn ddim dod ar amser gwaeth.

"Rwyf mewn cysylltiad â'r Gweinidog Economi am y pwnc hwn, ac mae hi wedi dweud wrtha'i y bydd ei swyddogion a Busnes Cymru yn parhau i weithio gyda'r cwmni er mwyn cefnogi eu gweithwyr".

Yn ôl yr Aelod Seneddol lleol, Glyn Davies, mae'r newyddion yn siom.

"Mae'n siomedig fod y cwmni'n cau ac rwy'n teimlo dros y staff sy'n cael eu diswyddo ychydig wythnosau cyn y Nadolig.

"Fe gynigiais i gyfarfod gyda rheolwyr y cwmni, ond yn anffodus, fe wrthodon nhw'r cyfle i drafod unrhyw opsiynau fyddai wedi gallu achub y busnes yn y Drenewydd".