Anelu at arbed £9m y flwyddyn nesa'

Published
image captionMae cabinet Ceredigion yn bwrw 'mlaen â chynllun i arbed £9m yn y flwyddyn 2014-15.

Mae cabinet Ceredigion wedi penderfynu bwrw ymlaen â chynllun i arbed £9m yn y flwyddyn 2014-15.

Dywedodd yr arweinydd Ellen ap Gwynn y byddai'r toriadau'n "ddychrynllyd" ond bod angen gwneud penderfyniadau anodd.

"Bydd rhaid i'n cymunedau benderfynu beth sy'n bwysig ac, wrth reswm, fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar wasanaethau statudol."

Un cynnig yw peidio ag ariannu teledu cylch cyfyng yn y sir ac arbed £150, 000.

Cynnig arall yw arbed £18,500 wrth symud gwasanaethau dydd i oedolion o London House yn Aberaeron.

Fe allai stopio ariannu pwll nofio Llandysul, £44,000 y flwyddyn, arwain at gau'r pwll.

Mae'r cynllun arbedion yn golygu cau Canolfan Wybodaeth Borth a chwilio am bartneriaid i redeg canolfannau yn Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, a'r Cei Newydd.

Penderfynodd y cabinet fod angen ymgynghori a ddylid cau Ysgol Gynradd Llanafan neu beidio.

Byddai cau'r ysgol yn arbed £70,000.

Straeon perthnasol