80,000 yng Nghymru yn sownd ar gyflogau isel

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunMae 31% o weithwyr Cymru wedi bod ar gyflog isel ers degawd, medd yr adroddiad

Mae adroddiad newydd ar gyflogau yn dweud mai Cymru yw'r lle gwaethaf ond un yn y DU am bobl yn mynd yn styc ar gyflogau isel.

Mae 31% o'r Cymry sy'n derbyn cyflog isel wedi bod yn gwneud hynny ers dros ddegawd.

Dim ond yng ngogledd-ddwyrain Lloegr y mae'r gyfradd yn waeth yn ôl Sefydliad Resolution, sydd hefyd yn dangos bod tri chwarter y bobl oedd ar gyflogau isel yn 2002 yn dal ar gyflogau isel ddeng mlynedd yn ddiweddarach.

Diffiniad yr adroddiad o gyflog 'isel' yw ei fod yn llai na dau draean o'r canolrif. Y canolrif cyflog yn y DU yw £10.71 yr awr, felly mae cyflog o £7.14 yr awr neu lai yn cael ei ystyried yn isel.

Dywed y Sefydliad bod y ffigyrau'n destun pryder. Gan fod yr adroddiad yn dweud bod un o bob pum gweithiwr ar gyflog isel mae'r DU felly yn cymharu'n ddrwg gyda nifer o economïau datblygedig.

'Mwy perthnasol'

Mae'r adroddiad yn dweud: "Mae'r pryderon yma yn fwy perthnasol heddiw nag erioed.

"Dros y degawdau diwethaf mae gwariant y llywodraeth wedi ceisio datrys problem cyflogau isel drwy fudd-daliadau a chredyd treth, ond mae'n annhebyg o ychwanegu at gyflogau isel i'r un graddau oherwydd y toriadau mewn gwariant cyhoeddus."

Roedd merched yn fwy tebyg o gael eu dal mewn cyflog isel na dynion, ac roedd pobl sy'n gweithio i gyflogwyr bach gyda llai na 10 o staff â llai o gyfle i godi allan o gyflog isel.

Dywedodd Gavin Kelly, prif weithredwr Sefydliad Resolution: "Mae byw ar gyflog isel yn 2013 yn anodd, ond mae cael eich dal ar gyflog isel am flynyddoedd yn anoddach fyth.

"Mae'r adroddiad yma yn taflu goleuni ar natur cyflog isel i filiynau o weithwyr."

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno mewn digwyddiad arbennig fore Mercher lle bydd ysgrifennydd cyffredinol Cyngres yr Undebau Llafur (TUC) Frances O'Grady yn bresennol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol