10 cerbyd mewn dau wrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae 10 o gerbydau wedi bod yn rhan o ddau wrthdrawiad ar ffordd brysur yn Abertawe.

Digwyddodd y gwrthdrawiad cyntaf am 5:40pm ddydd Mawrth ar y lon tua'r dwyrain ar Fabian Way.

Roedd tri cherbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad yma, ac fe gafodd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a dau griw o ddiffoddwyr tân eu gyrru yno.

Does dim adroddiadau o anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad yma.

Yna am tua 6:33pm bu ail wrthdrawiad rhwng saith cerbyd ar y lon tua'r gorllewin yn yr un ardal.

Unwaith eto fe gafodd y tri gwasanaeth brys eu gyrru i'r safle, ond does dim adroddiadau o anafiadau.

Fe gafodd y ffordd ei chlirio, ac mae adroddiadau bellach bod y traffig yn symud yn rhwydd yn yr ardal.