Ian Watkins yn euog o geisio treisio babi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl yr erlynydd, roedd Ian Watkins yn "derbyn ei fod yn bidoffeil penderfynol"

Mae Ian Watkins, canwr y grŵp roc o Gymru Lostprophets, wedi pledio'n euog i gyfres i droseddau rhyw yn erbyn plant, gan gynnwys un o geisio treisio babi.

Yn flaenorol roedd wedi gwadu'r cyhuddiadau'n llwyr.

Roedd yr achos yn erbyn Watkins, 36 oed o Bontypridd, i fod i ddechrau yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth ynghyd â'r achos yn erbyn dwy fenyw.

Plediodd Watkins yn euog i geisio treisio ac ymosodiad rhyw ar blentyn o dan 13 oed ond yn ddieuog i dreisio.

Derbyniodd yr erlyniad y ple. Bydd Watkins a'r ddwy fenyw'n cael eu dedfrydu ar Ragfyr 18.

'Pidoffeil penderfynol'

Dywedodd yr erlynydd Chris Clee QC wrth y llys: "Ian Watkins oedd prif ganwr grŵp llwyddiannus o'r enw Lostprophets.

"Mae'n derbyn ei fod yn bidoffeil penderfynol."

Plediodd Watkins hefyd yn euog i dri chyhuddiad o ymosod rhywiol yn ymwneud â phlant a chwe chyhuddiad yn ymwneud â chreu delweddau anweddus o blant a bod â delweddau o'r fath yn ei feddiant.

Cyfaddefodd i un cyhuddiad yn ymwneud â delwedd bornograffig eithafol.

Daeth y dystiolaeth yn erbyn y diffynnydd o gyfrifiaduron, gliniaduron a ffonau symudol.

Clywodd y llys fod Watkins wedi ffilmio a chadw digwyddiadau o gam-drin a bod yr heddlu wedi dod o hyd i'r ffeiliau.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Watkins wedi "ecsploetio'i statws er mwyn cam-drin plant"

'Plant eu hunain'

Wrth gyfeirio at y ddwy fenyw oedd yn y doc dywedodd Mr Clee: "Fe wnaeth y ddwy fenyw gam-drin eu plant eu hunain yn rhywiol a'u rhoi nhw ar gael fel y byddai Watkins yn eu cam-drin."

Clywodd y llys fod y cam-drin yn amlwg o ddarllen negeseuon testun y tri diffynnydd.

Clywodd y gwrandawiad fod Watkins yn bwriadu "dysgu'r" babanod sut i gymryd cyffuriau.

Ychwanegodd Mr Clee fod cyffuriau wedi chwarae "rhan sylweddol yn ei droseddau yn erbyn plant".

Daeth yr heddlu o hyd i gocên, meth a GHB wrth chwilio eiddo yn ystod yr ymchwiliad.

Plediodd un fenyw, Menyw A, yn euog i geisio treisio babi ar ôl gwadu treisio a dau gyhuddiad o ymosod yn rhywiol ynghyd â chymryd a dosbarthu llun anweddus o blentyn.

Plediodd Menyw B yn euog i gynllwynio i dreisio plentyn, tri chyhuddiad o ymosod yn rhywiol a phedwar o wneud delweddau anweddus, eu dosbarthu neu bod â nhw yn ei meddiant.

Ar ôl clywed dadleuon cyfreithiol y ddau fargyfreithiwr, galwodd y barnwr Mr Ustus Royce y rheithgor i'r llys a dweud wrthyn nhw: "Ni fydd achos llawn yn cael ei gynnal yn yr achos yma. Mae'r diffynyddion wedi pleidio'n euog i bron pob un o'r cyhuddiadau yn eu herbyn. Nid yw'r erlyniad am fwrw 'mlaen gydag achos o dan yr amgylchiadau yma.

"Rydych wedi osgoi gorfod gwylio deunydd trallodus a graffig iawn."

'Rhy ifanc i ddeall'

Ar ddiwedd y gwrandawiad ddydd Mawrth dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Achosion Cymhleth i Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Mae'r tri diffynnydd yn yr achos hwn wedi cyfaddef i droseddau difrifol iawn gafodd eu cyflawni yn erbyn plant ifanc iawn, gan arddangos ecsploetio rhywiol ar ei waethaf.

"Mae nifer o'r dioddefwyr yn rhy ifanc i ddeall beth sydd wedi digwydd iddyn nhw, ac eto fe wnaeth y diffynyddion eu hecsbloetio er mwyn eu pleser eu hunain.

"Mae achos yr erlyniad yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a ddatgelwyd gan ein tîm ymchwilio ni ac Uned Droseddau Technegol Heddlu De Cymru.

"Roedd y cydweithio rhwng Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r heddlu yn ffactor pwysig iawn yn y pleon euog yma heddiw."

'Tystiolaeth syfrdanol'

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Peter Doyle o Heddlu'r De: "Mae'r ymchwiliad wedi datgelu'r dystiolaeth fwyaf trallodus a syfrdanol o gam-drin i mi weld erioed.

"Does dim amheuaeth yn fy meddwl i fod Ian Watkins wedi ecsploetio'i statws er mwyn cam-drin plant ifanc iawn.

"Mae canlyniad heddiw yn sicrhau bod cyfiawnder wedi ei weinyddu yn achos y tri oedd yn euog.

"Mae dau blentyn ifanc iawn wedi cael dyfodol fyddai fel arall wedi cael ei gymryd oddi wrthyn nhw.

"Mae'r ymchwiliad wedi bod yn gymhleth a heriol iawn ac roedd gwybodaeth allweddol a thystiolaeth gan dystion ar draws y byd."

Ychwanegodd nad oedd pleon Watkins a'r ddwy fenyw yn ddiwedd ar yr ymchwiliad ac y byddai'r heddlu yn gweithio'n ddiflino i ddod o hyd i droseddwyr neu ddioddefwyr eraill.

Straeon perthnasol