Cyngor Môn yn gofyn i Lywodraeth Cymru brynu lladd-dy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Môn yn awyddus i drafod dyfodol y safle yng Ngaerwen gyda Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Môn wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddyn nhw ystyried prynu lladd-dy yng Ngaerwen, gaeodd ei ddrysau ym mis Ebrill.

Collwyd dros 300 o swyddi yn ffatri brosesu cig Welsh Country Foods, pan fethwyd â dod o hyd i brynwr.

Cafodd dyfodol y safle, sydd ar werth am £1.5 miliwn, ei drafod mewn cyfarfod o ffermwyr yr ynys yr wythnos ddiwethaf. Mae'r NFU eisoes wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ariannu astudiaeth i weld fyddai modd dechrau menter gydweithredol yno.

Meddai prif weithredwr Cyngor Môn, Richard Parry Jones: "Yn gyntaf wrth gwrs, ryda' ni'n eiddgar i weld y safle'n parhau fel lladd-dy wedi ei ariannu gan fuddsoddiad o'r sector preifat".

"Ond heb brynwr, ryda' ni wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn gawn ni drafod fyddai modd iddyn nhw brynu'r safle'n rhan o'r rhaglen Ardaloedd Menter, gan edrych allwn ni ddenu buddsoddiad mewnol er mwyn creu cyfle am swyddi ar yr Ynys."

Methu dod o hyd i brynwr

Dywedodd cyn-berchnogion y ffatri, cwmni Vion o'r Iseldiroedd, ym mis Tachwedd y llynedd eu bod yn symud y gwaith o nifer o safleoedd yn y DU i'r Almaen.

Roedd hynny'n ddechrau ar gyfnod ymgynghori ar gannoedd o swyddi mewn nifer o safleoedd yng Nghymru.

Ers hynny daeth cadarnhad bod Vion wedi gwerthu safleoedd yn Llangefni ar Ynys Môn, Sandycroft yn Sir y Fflint a Merthyr Tudful fel busnesau hyfyw.

Cwmni bwyd 2 Sisters o Birmingham sydd wedi prynu'r safleoedd ynghyd ag wyth safle arall.

Ym mis Mawrth, cyhoeddwyd bod cwmni arall â diddordeb prynu safle Gaerwen gan gynnig gobaith y gellid achub 70 o swyddi ar y safle hwnnw hefyd.

Ond fis Ebrill fe ddaeth cadarnhad na fu llwyddiant gyda'r cytundeb a chollodd holl weithwyr Gaerwen eu gwaith pan gaewyd y safle ddiwedd y mis hwnnw.

Straeon perthnasol