Marwolaethau gaeaf: Cynnydd o 51%

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMae'r ffigyrau yn dangos bod rhan fwyaf o'r bobl fu farw dros 75 oed

Mae nifer y marwolaethau ychwanegol dros y gaeaf wedi cynyddu 51% ers y llynedd yng Nghymru, yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau.

Yng Nghymru a Lloegr y ffigwr cyfartalog oedd 29% neu 31,100 o farwolaethau ychwanegol dros fisoedd y gaeaf yn 2012-13 gyda'r rhan fwyaf o bobl dros 75 oed.

Mae'r Swyddfa Ystadegau yn dweud bod tymheredd oer iawn yn y gaeaf a salwch y ffliw yn ffactorau yn y cynnydd.

Roedd y nifer wedi bod yn lleihau dros y blynyddoedd diwethaf.

Mwy yn marw

Mae mwy o bobl yn marw yn ystod misoedd y gaeaf, rhwng Rhagfyr a Mawrth, yng Nghymru a Lloegr a gwledydd eraill.

Yng Nghymru mae'r ystadegau yn dangos bod tua 1,900 o farwolaethau ychwanegol dros fisoedd y gaeaf yn 2012-13.

Roedd tua 1,700 o'r rhain dros 65 oed, a 200 yn bobl iau.

Yn 2011-12 roedd 1260 o farwolaethau ychwanegol.

Er y cynnydd mawr, mae'r mynegai marwolaethau ychwanegol gaeafol yn awgrymu bod y darlun yn well yng Nghymru.

Mae'r mynegai yn dangos faint o bobl ychwanegol fu farw adeg y gaeaf o'i gymharu ag adeg arferol arall.

Roedd 18.8% o farwolaethau ychwanegol yng Nghymru adeg y gaeaf, sy'n llai na'r ffigwr gyfartalog o 19.6% yng Nghymru a Lloegr,

Dim ond dau ranbarth yn Lloegr oedd wedi cofnodi canrannau is na Chymru.

Dywedodd Claudia Wells, Pennaeth Dadansoddi Marwolaethau y Swyddfa Ystadegau, fod dau reswm am y cynnydd mewn marwolaethau.

"Fel arfer, wrth geisio egluro ffigyrau marwolaethau ychwanegol gaeafol rydym yn edrych ar ddau beth - y tymheredd a'r ffliw," meddai.

Tymheredd is

Dywedodd bod lefelau'r salwch ychydig yn uwch yn 2012-13 a bod newid mawr yn y tymheredd.

"Yr hyn y mae pobl yn ei gofio am y gaeaf diwethaf ydi ei bod hi'n oer iawn, yn enwedig yn Chwefror, Mawrth ac Ebrill.

"Hwn oedd y Mawrth oeraf ers 1962 ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn nifer y marwolaethau.

"Roedd nifer marwolaethau Mawrth yr un peth â Rhagfyr, sy'n anarferol.

"Mae'r gyfradd yn is na llawer o ardaloedd o Loegr, fel y gogledd ddwyrain a'r gogledd orllewin, a chanolbarth Lloegr, sy'n uwch na'r ffigwr gyfartalog."

Roedd y gyfradd marwolaethau gaeaf uchaf yng ngogledd-orllewin Lloegr yn 2012-13.

Roedd y gyfradd ar ei hisaf yn Llundain.

Straeon perthnasol