Stan Stennett wedi marw yn 88 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Stan Stennett wedi perfformio hefo rhai o enwau mwyaf y byd adloniant

Bu farw'r digrifwr a pherfformiwr Stan Stennett yn 88 oed.

Yn enedigol o Gaerdydd bu'n gweithio yn y diwydiant adloniant am dros 60 mlynedd.

Roedd yn adnabyddus fel digrifwr gyda thalent gerddorol.

Dywedodd mab Mr Stennett, Ceri, fod ei dad wedi marw yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd nos Lun.

Tair wythnos yn ôl fe fu'n rhaid i Mr Stennett gael triniaeth ar ôl dioddef strôc.

Roedd o wedi perfformio gydag enwau mawr y byd adloniant ar ddwy ochr yr Iwerydd, gan gynnwys Danny Kaye, Johnny Ray, Bob Hope, y Brodyr Marx, Laurel a Hardy, Morecambe a Wise, Les Dawson a Petula Clark.

Dechreuodd ei yrfa yn y theatr yn y 1940au ond yn ddiweddarach daeth yn fwy adnabyddus ar y teledu gan gynnwys ymddangosiadau ar gyfresi sebon fel Coronation Street a Crossroads.

Pantomeim

Yng Nghymru, roedd yn adnabyddus fel cymeriad pantomeim, yn enwedig Billy a Bonzo gafodd ei berfformio gyntaf ym Mhafiliwn y Gran ym Mhorthcawl yn Nadolig 1970. Fe wnaeth y pantomeim barhau i gael ei lwyfannu yn y dref tan 1990.

Un o'r rhai fu'n perfformio gyda Mr Stennett yw'r actores Sian Rivers.

"Ma gen i atgofion melys iawn o Stan. Roedd e'n consummate professional, yn dilyn fformat oedd yn gweithio; panto hen ffasiwn, dim jôcs glas. O'dd amseru fantastig gyda fe, o'dd e'n gwneud yr un gags bob blwyddyn - achos bod nhw'n gweithio. Roedd e'n wych gyda'r plant, ro'n nhw'n dwli arno fe."

Roedd ei berfformiad olaf tua chwe wythnos yn ôl, pan fu'n perfformio mewn sioe o'r enw Bless Em All yng Nghapel Salem yn y Blaenau, ger Brymawr ym Mlaenau Gwent.

Ychwanegodd ei fab Ceri: "Doedd yna ddim llawer o bobl oedd fy nhad heb weithio gyda nhw ac roedd e'n ffrindiau gyda'r rhan fwyaf ohonynt.

"Ond wnaeth o byth golli cysylltiad â Chymru, a Chaerdydd oedd ei gartref.

"Roedd pobl o hyn yn teimlo fod modd siarad â fy nhad. Roedd o wastad yn fodlon siarad gyda phobl."