Cabinet 'heb weld' effaith ffïoedd £9,000

Cyhoeddwyd

Chafodd aelodau cabinet Cymru ddim gweld modelau ariannol effaith ffïoedd dysgu gwerth £9,000 ar gyfanswm cost y polisi.

Daeth y wybodaeth i'r amlwg wedi i gopi o'r papur gafodd ei gyflwyno i'r cabinet gael ei ryddhau.

Yr awgrym yw bod oblygiadau cost y polisi wedi ei seilio ar ffïoedd cyfartalog o £7,000 y flwyddyn.

Ar sail hynny £653 miliwn fyddai'r gost wedi bod tra oedd y polisi'n cael ei weithredu ond mae'r ffaith fod ffïoedd o £9,000 bellach yn cael eu codi gan rai prifysgolion yn golygu bod gwir gost y polisi yn £809 miliwn, yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

Dywedodd y cyn Weinidog Addysg Leighton Andrews nad oedd yn derbyn hyn a bod amcangyfrif cost y polisi'n nes at £1 biliwn.

'£7,000'

Cafodd y polisi ei weithredu'r flwyddyn y cafodd y ffïoedd newydd eu codi, sef ar gyfer 2012-13.

Tra bod myfyriwr yn talu'r £3,500 cyntaf, mae'r llywodraeth yn talu uchafswm o £5,535 y pen.

Ond roedd y papur gerbron y cabinet yn dweud: "Mae'r modelau ariannol yn tybio mai'r ffïoedd cyfartalog yn Lloegr a Chymru o 2012-13 fyddai £7,000.

"Er ei bod hi'n anodd rhagweld sut y bydd prifysgolion yn ymateb i'r drefn ariannu newydd, mae'n debyg y bydd sefydliadau elitaidd yn cynyddu eu ffïoedd i'r uchafswm o £9,000 yn syth ac y bydd eraill yn gwneud yr un fath.

"Felly gallai lefel gyfartalog y ffïoedd godi."

Straeon perthnasol