Llywodraeth i gyhoeddi cofnodion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Mr Jones yn mynnu fod SAC yn "anghywir"

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y bydd yn rhyddhau nodiadau o gyfarfodydd ei gabinet er mwyn gwrthbrofi honiadau Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).

Roedd SAC wedi dweud mewn adroddiad yn ddiweddar fod polisi ffioedd myfyrwyr ei lywodraeth wedi costio £150m yn fwy na'r disgwyl.

Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies wnaeth godi'r pwnc, yn ystod y sesiwn wythnosol o gwestiynau i'r prif weinidog.

Gofynnodd a oedd Mr Jones yn dweud fod SAC, "sy'n cael ei ystyried i fod yn ddibynadwy ac yn gadarn gan bawb", yn anghywir ynglŷn â'r honiad.

"Ydyn," meddai Carwyn Jones, "byddaf yn profi hyn drwy ryddhau'r cofnodion o gyfarfodydd y cabinet ar gyfer yr amser dan sylw."

Dywedodd Mr Jones yn dweud dan ei wynt wedyn: "Doedd o ddim yn disgwyl yr ateb yna."

Cost y polisi

Roedd adroddiad SAC yn honni nad oedd y cabinet wedi cael eu rhybuddio ynglŷn â'r ffaith y gallai'r penderfyniad i dalu rhan o'r ffioedd mae myfyrwyr yn dalu am fynd i'r brifysgol gostio £809 miliwn rhwng 2012 a 2017.

Cred SAC oedd bod gweinidogion wedi pledleisio o blaid y polisi dan y ddealltwriaeth y byddai ffioedd dysgu'n codi i £7000, ac y byddai'r polisi felly yn costio cyfanswm £653 miliwn.

Mae ffioedd mewn llawer o brifysgolion bellach yn £9000, ac felly, yn ôl SAC, mae Llywodraeth Cymru yn aml talu rhyw £2000 y pen yn fwy na'r oedden nhw wedi fwriadu.

Mae Leighton Andrews - oedd yn weinidog addysg pan gafodd y polisi ei fabwysiadu - wedi dweud bod yr adroddiad yn anghywir, gan fod y cabinet wedi trafod y posibiliad y byddai ffioedd o hyd at £9000 yn cael eu codi.

Ni wnaeth Carwyn Jones ddweud yn benodol pa bryd fydd nodiadau'r cyfarfod cabinet penodol yn cael eu rhyddhau.

Straeon perthnasol