Crossrail: Annog busnesau i fanteisio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwaith ar gynllun Crossrail yn Llundain eisoes wedi dechrau

Bydd Gweinidog Busnes Cymru Edwina Hart a chadeirydd cynllun Crossrail Terry Morgan yn annog busnesau Cymru i fanteisio ar gyfleoedd busnes a ddaw yn sgil y cynllun.

Crossrail yw'r cynllun gwerth £14.8 biliwn i adeiladu rhwydwaith drenau newydd ar draws Llundain, gan gynnwys 26 milltir o dwnelau o dan strydoedd y ddinas.

Ond dywed penaethiaid y cynllun y bydd yn creu swyddi a chyfleoedd busnes ar draws y DU wrth i gwmnïau o Gernyw i'r Alban ennill cytundebau gwaith i'r cynllun.

Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, bydd cynrychiolwyr busnesau ar draws Cymru yn cael clywed sut mae mynd ati i ennill y cytundebau gan ddau o brif gontractwyr y cynllun - Costain Skanska a Bam Ferrovial Kier (BFK).

Bydd Ms Hart a Mr Morgan hefyd yn ymweld â Celsa UK yng Nghaerdydd sydd wedi darparu dros 50,000 tunnell o ddur i Crossrail, gyda llawer o'r dur yn cael ei yrru at is-gwmnïau Celsa yng Nghasnewydd, Caerdydd a Chastell-nedd.

Mae'r gwaith wedi arwain at greu 80 o swyddi rhan amser gyda'r cwmni, a gwarchod llawer mwy o swyddi'n ogystal.

Mae tri o bob pump o fusnesau sy'n gweithio ar gynllun Crossrail wedi eu lleoli y tu allan i Lundain, ac mae dros hanner (58%) yn gwmnïau bach neu ganolig eu maint.

'Cyfnod prysuraf'

Dywedodd Edwina Hart: "Mae cynllun Crossrail yn gyfle gwych i fusnesau Cymru i elwa o'r cytundebau sydd ar gael.

"Gall busnesau ddysgu mwy am y cynllun yn y digwyddiad yma, ac rwy'n eu hannog i wneud y gorau o'r cyfleoedd potensial yma."

Ychwanegodd Terry Morgan, cadeirydd Crossrail a gafodd ei fagu yng Nghwmbrân: "Fel Cymro rwy'n hynod falch bod dur a gafodd ei wneud yng Nghaerdydd yn chwarae rhan amlwg wrth adeiladu rhwydwaith drenau newydd Llundain.

"Ond nid Llundain a'r de-ddwyrain yn unig sy'n elwa - mae Crossrail yn creu cyfleoedd am swyddi a busnes ar draws y DU.

"Mae nifer o gwmnïau o Gymru eisoes wedi ennill cytundebau, ond wrth i'r cynllun symud tuag at ei gyfnod prysuraf mae'n hanfodol bod cwmnïau o'r rhan yma o'r byd yn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol