Annibyniaeth yr Alban: Carwyn am rwystro undeb ariannol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Carwyn Jones eisoes wedi mynd i'r Alban i ymgyrchu dros bleidlais Na

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhybuddio y bydd yn ceisio rhwystro unrhyw ymgais i geisio creu undeb ariannol gyda'r Alban.

Dywedodd y gallai undeb o'r fath gael effaith andwyol ar Gymru.

Hefyd dywedodd ei fod eisiau'r hawl i gael "dweud ei ddweud" am unrhyw barth sterling newydd os yw'r Alban yn gadael y Deyrnas Unedig.

Mae Plaid Genedlaethol yr Alban wedi dweud y byddai undeb ariannol o fudd i bawb.

'Ddim yn gweithio'

Ym Mhrifysgol Caeredin dywedodd Mr Jones: "Dwi ddim wedi fy argyhoeddi y bydd undeb ariannol yn gweithio o safbwynt Cymreig.

"Os yw un rhan o'r undeb ariannol yn penderfynu gadael, eu penderfyniad nhw yw hynny.

"Ond os yw gwlad annibynnol eisiau ymuno, mae hynny'n fater i bobl Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr ac fel Prif Weinidog Cymru fe fyddwn i eisiau'r hawl i gael dweud fy nweud."

Dywedodd y byddai undeb o'r fath yn "cynyddu'r broblem" os byddai argyfwng economaidd arall yn codi.

'Gwneud synnwyr'

Dywedodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth yr Alban, John Swinney: "Dw i ddim yn deall safbwynt Mr Jones.

"Mae'n gwneud synnwyr economaidd ac ymarferol i ni rannu'r un arian - dyna yw'r gosodiad wrth galon syniad y parth sterling."

Dywedodd y byddai'r SNP yn disgwyl i Lywodraeth y DU barchu safbwynt ei blaid pe bai'r Alban yn pleidleisio o blaid annibyniaeth fis Medi nesaf.

Straeon perthnasol