Ail-agor yr Empire: Sinema Caergybi ar ei newydd wedd.

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Tref Caergybi
Disgrifiad o’r llun,
Sinema Empire yng Nghaergybi

Mae sinema'r "Empire" yng Nghaergybi a'r canolfan blant tu fewn iddo, wedi bod yn hynod o brysur ers i'r adeilad ail agor yn y dyddiau diwethaf gan greu wyth o swyddi.

Dydd Iau, mae'r seremoni swyddogol yr ail-agor yn digwydd gyda gweinidog tai a chymunedau'r llywodraeth, Carl Sargeant AC yno i weld y newidiadau.

Caewyd drysau'r sinema yn ôl ym mis Chwefror eleni.

Ers hynny mae Cyngor Tref Caergybi wedi sicrhau prydles 25 mlynedd ar yr adeilad.

Mae'r Cyngor Tref wedi derbyn hyd at £360,000 mewn grantiau gan Gyngor Môn a Rhaglen Adfywio Môn Menai Llywodraeth Cymru i adfywio'r adeilad.

Yn ogystal â sinema sy'n dangos y ffilmiau diweddaraf, mae'r adeilad yn cynnwys, caffi, gêm laser tag, a chanolfan chwarae i blant ifanc.

Cefnogi'r Sinema

Mae clerc y Cyngor Tref, Cliff Everett, wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma drwy'r flwyddyn ac mae gweld y torfeydd yn heidio yno yn ei wneud yn ddyn hapus.

Meddai: "Mae hi wedi bod yn brysur iawn ers i'r Empire ailagor - mae'r sinema wedi bod yn orlawn yn ogystal â'r ganolfan blant.

"Y gobaith ydi y bydd hi'n parhau fel hyn, ac y bydd trigolion Caergybi ac Ynys Môn yn cefnogi'r sinema yma.

"'Da ni wedi cael amser cyffrous - y mis diwethaf mi oeddwn yn poeni os fydden ni'n cael y seddau i mewn pryd, ond ma' bob dim wedi gweithio allan.

"Hunger Games: Catching Fire, sef y ffilm ddiweddaraf i'w chyhoeddi, oedd yn cael ei dangos gyntaf."

Ers rhai blynyddoedd mae trigolion gogledd-orllewin Cymru wedi gorfod teithio i Gyffordd Llandudno, i'r sinema yno, i weld ffilmiau mawr y dydd.

Gall hyn olygu taith o 50 milltir a mwy.

Creu Swyddi

Ychwanegodd Mr Everett: "Mae'r Cyngor Tref wedi gwrando ar y galw sydd yna am gyfleusterau hamdden da.

"Dyna un o'r rhesymau dros roi canolfan chwarae plant yn yr adeilad.

"Mae'r ganolfan agosaf yng Nghaernarfon, sydd eto'n bell i ffwrdd."

"Wrth 'neud hyn 'da ni wedi gallu creu wyth o swyddi, ac mewn tref fel Caergybi mae bob un swydd yn bwysig."

Agorwyd y sinema yn wreiddiol yn 1920, ac roedd yn un o dair yng Nghaergybi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol