Cyngor Gwynedd yn trafod dyfodol canolfannau hamdden

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r adroddiad yn argymell nifer o newidiadau i wasanaethau'r sir

Bydd rhaid i ganolfannau hamdden Cyngor Gwynedd addasu a bod yn fwy "radical" os ydynt am ddenu mwy o gwsmeriaid.

Dyma ydi un o brif bwyntiau adroddiad y bydd aelodau o Bwyllgor Craffu Gwasanaethau'r Cyngor yn ei drafod yng Nghaernarfon ar ddydd Iau, Tachwedd 28.

Comisiynwyd yr adroddiad gan ymgynghorwyr, Just Solutions, i edrych ar ddyfodol y gwasanaeth.

Mae'r adolygiad yn cydnabod na dim cau canolfannau hamdden yw'r ffordd ymlaen.

Her arbennig

Er budd y gwasanaeth mae Just Solutions yn dweud y dylai'r adran hamdden cael ei dynnu allan o'r awdurdod sy'n gyfrifol am iechyd, lles, gwella cymunedau a'r economi ac y dylid ei rhoi gyda llyfrgelloedd, amgueddfeydd a theatrau oherwydd y byddent yn elwa o ddefnyddio model busnes gwahanol.

Yn eu hadroddiad mae Just Solutions yn argymell prisio mynediad i'r canolfannau yn lleol er mwyn adlewyrchu'r ardal yn ogystal â newid amseroedd agor er mwyn galluogi mwy o bobl i'w defnyddio.

Meddai Ian Jones, Uwch-Reolwr Gwasanaethau Tai, Hamdden a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Fel y gwyddoch, nid yw'r gwasanaeth yn un statudol, sy'n gosod her arbennig i'r Cyngor ar adeg pan fyddwn yn edrych ar ein gwasanaethau craidd.

"Mae sylwadau yn y wasg genedlaethol eisoes yn nodi hynny gyda'r gwasanaeth yn cael ei defnyddio'n aml fel esiampl o wasanaeth sydd dan fygythiad.

"O ganlyniad, a thra roedd hynny wastad yn ystyriaeth pan gwblhawyd y gwaith, bydd angen pwyso a mesur beth sy'n bosibl i'r gwasanaeth ei gyflawni o fewn yr hinsawdd ariannol newydd sydd o'n blaen."

Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i ddweud y dylai'r Cyngor fynd ati i ysgogi plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r cyfleusterau er mwyn byw bywyd mwy iach ac y dylai helpu pobl hyn i fod yn fwy bywiog yn eu cymunedau.

Mwy masnachol

Yn ogystal mae'r ymgynghorwyr yn argymell ystyried cymysgedd mwy masnachol o ganolfan hamdden Bangor sy'n cynnwys pwll nofio a chanolfan tenis Arfon yng Nghaernarfon.

Mae'n awgrymu ail-strwythuro canolfan hamdden Y Bermo i gyd fynd a'r diwydiant twristiaeth yn ogystal â defnyddio adeilad canolfan Porthmadog i gynnwys llyfrgell a defnydd i wasanaethau ieuenctid.

Mi fydd yr adroddiad yn cael ei drafod gan Bwyllgor Llawn o'r Cyngor ym mis Rhagfyr, yno bydd Cynghorwyr yn trafod yr adran hamdden yn ogystal â'r holl wasanaethau eraill.

Erbyn hynny, mae disgwyl y bydd yna ddarlun mwy eglur o gyllid yr awdurdod.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol