Loteri Sir Benfro yn dathlu 20 mlynedd o hybu busnes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae cwmni Rhyal yn dweud eu bod yn cyflogi 180 o bobl oherwydd cefnogaeth y loteri

Mae loteri sy'n helpu i greu swyddi a chefnogi busnesau yn Sir Benfro yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed.

Ers ei sefydlu, mae trefnwyr y loteri yn dweud bod 1,600 o swyddi wedi eu creu o ganlyniad i dros 300 o fenthyciadau i fusnesau lleol.

Mae bron i 6,000 o bobl yn prynu tocyn am £1 bob wythnos yn y gobaith o ennill gwobr o £2,500.

Caiff gweddill yr arian ei roi mewn benthyciadau heb log i fusnesau yn yr ardal.

'Hanfodol'

Gyda chymorth gan y loteri, mae un cwmni peirianneg oedd yn cyflogi dau o bobl wedi tyfu i gyflogi 180 bellach.

"Roedd y loteri yn hanfodol i ni yn y dyddiau cynnar er mwyn i ni sefydlu ein hunain," meddai Bob Thomson, Rheolwr Gyfarwyddwr Rhyal Engineering yn Aberdaugleddau.

"Mae unrhyw un sy'n dechrau busnes angen cyllid, a heb y loteri mae'n bosib na fyddai'r busnes yma wedi dechrau.

"Mae llawer o barch tuag at y loteri yn y gymuned fusnes yn Sir Benfro, a busnesau bychain sy'n hybu'r economi ar hyn o bryd."

Daeth y syniad gan Danny Fellows yn 1993, ar adeg pan oedd swyddi yn cael eu torri yn y purfeydd olew ac mewn cwmnïau gweithgynhyrchu.

Llwyddodd Mr Fellows, oedd yn gweithio yn swyddfa'r Undeb Drafnidiaeth yn Aberdaugleddau i berswadio cwmnïau mawr a bach y gellir creu swyddi drwy'r loteri.

Yn ôl Bob Clarke, Prif Weithredwr cwmni olew Chevron Gulf ar y pryd, roedd gan Mr Fellows syniad clir o sut y gallai helpu busnesau.

"Roedd o'n dweud yn syml iawn bod angen i ni greu swyddi ac i greu swyddi roedden ni angen arian, a gallwn ni godi'r arian yna drwy'r loteri," meddai.

"Yna fe wnawn ni fenthyg yr arian, heb log, i fusnesau Sir Benfro i greu swyddi."

1,600 o swyddi

Panel o bobl leol gydag arbenigedd busnes sy'n penderfynu pa fusnesau sy'n addas ar gyfer y benthyciadau.

Maen nhw'n amrywio o £2,000 i £20,000, ac yn para rhwng dwy a phum mlynedd.

Ers 1993 mae £4,500,000 wedi ei fenthyg i 330 o gwmnïau, gan greu dros 1,600 o swyddi ychwanegol.

Mae'r loteri yn dweud bod 95% o'r benthyciadau wedi eu talu yn ôl mewn pryd.

Rheolwr y loteri erbyn hyn yw Abigail Owens, sy'n dweud mai'r peth gorau yw mai benthyciadau ac nid grantiau sy'n cael eu rhoi.

"Oherwydd mai benthyciad yw'r arian, mae'n cael ei dalu yn ôl ac yna yn mynd allan eto fel benthyciad arall.

"Mae'n parhau i helpu'r economi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol