Cyrsiau i gleifion gordew ac ysmygwyr cyn llawdriniaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd peilot o'r cynllun ei gynnal mewn 10 meddygfa

Bydd rhaid i ysmygwyr a chleifion gordew yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg fynd ar "gyrsiau ffordd o fyw" cyn cael llawdriniaeth, o fis nesaf ymlaen.

Mae bwrdd iechyd yr ardal yn dweud bod colli pwysau cyn cael llawdriniaeth yn cynyddu'r siawns o driniaeth lwyddiannus.

Mae'r polisi yn cael ei gyflwyno wedi peilot mewn 10 meddygfa, sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ôl y bwrdd.

Ond mae'r Fforwm Gordewdra Genedlaethol yn dweud bod y polisi yn ddrud a bod posibilrwydd na fydd y buddion yn sylweddol.

'Ymateb cadarnhaol'

Dan y polisi, sy'n dod i rym ar Ragfyr 1, bydd rhaid i ysmygwyr a rheiny sydd â Mynegai Mas y Corff (BMI) dros 40 gwblhau cyrsiau "ffordd o fyw" cyn cael unrhyw lawdriniaeth sydd ddim ar frys.

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn dweud bod ymateb i'r cynllun wedi bod yn gadarnhaol.

"Mae'r adborth wedi bod yn bositif ac rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau bwyta'n iach a stopio ysmygu," meddai'r Dr Sharon Hopkins, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus y bwrdd.

Dywedodd bod cleifion yn fwy tebygol o newid i ffordd o fyw iachach wrth baratoi at ddigwyddiad arwyddocaol fel llawdriniaeth.

"Mae'r polisi am gefnogi cleifion, gweithio gyda nhw, rhoi cyngor a chefnogaeth ddefnyddiol i golli pwysau a rhoi'r gorau i ysmygu," meddai Dr Hopkins.

"Nid oes rhaid i unrhyw un roi'r gorau i ysmygu neu golli pwysau ond mae tystiolaeth glir yn dangos bod unrhyw newidiadau yn gallu lleihau'r risg o gymhlethdodau mewn llawdriniaeth, lleihau'r amser gwella a chynyddu'r siawns o gael triniaeth lwyddiannus.

"Ond mae rhai yn llwyddo i roi'r gorau neu golli pwysau, sy'n grêt iddyn nhw, eu hiechyd a chanlyniad eu llawdriniaeth."

Gwerth am arian?

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud bod gan tua 2% o oedolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg Fynegai Mas y Corff dros 40 a bod 21% yn ysmygu.

Ond mae'r Fforwm Gordewdra Genedlaethol wedi cwestiynu fydd y cynllun yn rhoi gwerth am arian.

Dywedodd Tam Fry, llefarydd i'r fforwm ym mis Gorffennaf: "Dydyn ni ddim yn gwybod sut beth fydd y cwrs, nac os fyddan nhw yn llwyddiannus.

"Yna, yn ystod y cwrs, gall cyfradd y rheiny sy'n tynnu'n ôl fod yn uchel ac yna mae'r arian wedi ei wastraffu hefyd.

"Yn fy marn i, pam mynd i'r holl drafferth?"

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol