Codi tâl am fagiau oes yn 'gamgymeriad', yn ôl manwerthwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgyngori ar gynlluniau i ehangu'r tâl 5c i gynnwys bagiau am oes

Mae manwerthwyr wedi annog gweinidogion yng Nghymru i beidio ag ehangu'r tâl 5c i gynnwys bagiau am oes hefyd.

Ers i'r gyfraith newydd gael ei chyflwyno, mae'r defnydd o fagiau plastig wedi gostwng 81% yn archfarchnadoedd y wlad.

Yn ogystal ag annog pobl i beidio taflu bagiau, ond eu hailddefnyddio a'u hailgylchu, mae'r cynllun hefyd yn codi arian at elusennau - gyda 5c yn mynd at achosion amgylcheddol.

Ond mae gweinidogion nawr yn ystyried ehangu'r ddeddf i gynnwys bagiau am oes.

Petai'r cynlluniau'n gweld golau dydd, gallai cost y bagiau gynyddu 5c.

Ond mae Consortiwm Manwerthu Cymru yn dweud y byddai'n gamgymeriad cosbi cwsmeriaid.

'Cosbi cwsmeriaid'

Dywedodd John Munro, o'r consortiwm, na fyddai'r sefydliad yn cefnogi'r penderfyniad.

"Rydym yn ceisio annog pobl i ailddefnyddio bagiau," meddai. "Rydym wedi bod yn gwneud hynny trwy godi tâl am fagiau plastig.

"Felly mae'n ymddangos yn hurt ein bod yn dweud wrth gwsmeriaid ein bod eisiau iddyn nhw ailddefnyddio'u bagiau ac wedyn yn codi mwy o drethi arnyn nhw.

"Yn ei hanfod, mae hynny'n eu cosbi nhw am ailddefnyddio bagiau."

Cymru oedd y cynta' o wledydd y DU i gyflwyno isafswm cost ar fagiau plastig yn 2011.

Ond mae Llywodraeth Cymru nawr yn dweud eu bod eisiau gwella'r ddeddfwriaeth bresennol.

'Rheoli adnoddau'

Dywedodd Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru Alun Davies ei fod eisiau mwy o gysondeb yn y modd mae Cymru'n rheoli ei hadnoddau naturiol.

Meddai: "Fel rhan o reoli'n gwastraff rydym eisiau'r pwerau i'n galluogi i godi tâl ychwanegol pan fo angen, ac os oes angen yn y dyfodol.

"Dyw hyn yn ddim i'w wneud â chodi dadl gydag unrhyw un, manwerthwyr neu pwy bynnag. Mae hyn yn ymwneud â rheoli ein hadnoddau naturiol yng Nghymru mewn modd cadarnhaol a chynaliadwy.

"Ry'n ni'n gwybod bod yna gynnydd enfawr wedi bod yn y raddfa ailgylchu dros y blynyddoedd diwetha'.

"Mae'r ffordd mae pobl wedi newid eu hymddygiad yng Nghymru ers cyflwyno tâl bychan am fagiau plastig wedi bod yn symbolaidd bron o'r newidiadau yr hoffem eu gweld yn y dyfodol."

Ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud na ddylid cyflwyno rheolau newydd os nad yw'n hollol angenrheidiol.

Dywedodd arweinydd y blaid, Andrew RT Davies: "Mae'n ymwneud â chael cydbwysedd a chyfaddawd call.

"Mae'n rhaid i ni edrych ar wella pethau o ran yr amgylchedd yng Nghymru. Mae pobl Cymru wedi derbyn y tâl am mai swm bychan o arian yw e. Ond byddai'n gamgymeriad mawr newid y tâl yn fwy o gosb trwy law drymach llywodraeth."

Mae ymgynghoriad ar y cynllun - oedd yn rhan o Fesur Llywodraeth Cymru ar yr Amgylchedd - yn cael ei gynnal tan Ionawr 15.

Bydd tri digwyddiad yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Merthyr Tudful, Aberystwyth a Chyffordd Llandudno ym mis Rhagfyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol