'Braint' Nadoligaidd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Hugh Lloyd Jones oedd y cynta' i roi'r trydan ymlaen yn Llanfairfechan yn 1929

Dyn 100 oed - y cynta' erioed i roi'r trydan ymlaen yn Llanfairfechan, Conwy - a gafodd y fraint o gynnau goleuadau Nadolig y dre' eleni.

Fel cyw drydanwr, cafodd Hugh Lloyd Jones y dasg o roi'r pŵer ymlaen am y tro cynta' yn 1929.

Fo hefyd oedd yn cynnau'r goleuadau Nadolig yn neuadd y dre' ddydd Sadwrn - 84 mlynedd yn ddiweddarach.

"Pan 'da chi'n cyrraedd fy oed i - dros 100 - mae 'chydig o ffwdan fel hyn...yn plesio," meddai.

Yn 16 oed, cafodd Mr Jones gais i fod yn rhan o'r seremoni swyddogol i gynnau'r trydan yn yr ardal yn 1929.

'Ffodus'

Wrth gofio'n ôl am y digwyddiad, dywedodd:

"Roeddwn i'n ffodus iawn i fod yn y lle iawn ar yr amser iawn.

"Fi wnaeth weirio stad gyngor gynta' Llanfairfechan ac roedd hynny'n help mawr i gael mwy o waith."

Fo hefyd oedd yn gyfrifol am osod y ceblau trydan yng Nghapel Horeb yn y dre'.

"Ar y noson agoriadol, roedd 'na tua 500 o bobl yn y capel.

"Am 'mod i wedi gallu gwneud y job honno ar fy mhen fy hun, ches i ddim trafferth wedyn i gael digon o waith. Fe wnes i weirio'r eglwys Gymraeg, yr eglwys Saesneg a Chapel Bethel."

Bu Mr Jones hefyd yn faer Aberconwy am gyfnod.

Mae'n cydnabod fod pethau wedi newid llawer yn ystod ei oes.

"Mae gen i wyrion a gor-wyrion sy'n methu deall sut oedd tre' yn gallu ymdopi heb drydan.

"Yn naturiol, dydyn nhw ddim wedi gweld unrhyw beth yn wahanol ond fe ges i fy magu gyda'r lamp ar fwrdd y gegin a chanhwyllau i fynd i'r gwely. Dyna fel oedd hi a doeddan ni ddim yn meddwl dim am y peth."