Cymru 17-7 Tonga

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe groesodd Owen Williams am gais cyntaf Cymru wedi 17 munud.

Cymru 17-7 Tonga

Bu'n rhaid i Warren Gatland newid ei gynlluniau cyn y gic gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm gan i anaf orfodi Andrew Coombs i dynnu nôl o'r tîm.

Yn ffodus roedd ganddo'r blaenasgellwr profiadol Dan Lydiate yn barod i lenwi'r bwlch.

Ond un profiadol arall, Ryan Jones, ddaeth yn agos at greu cais cynnar i Gymru. Jones gafodd ei law at gic gan fewnwr Tonga gan roi'r cyfle i Lloyd Williams groesi, ond fe gafodd ei daclo cyn iddo fedru tirio'r bêl.

Roedd Cymru'n rheoli'r meddiant, ond fe ddaeth nifer o gamgymeriadau wrth drafod y bêl a bu'n rhaid bodloni gyda gôl gosb o droed Leigh Halfpenny i roi Cymru ar y blaen wedi chwarter awr.

Ceisiau

Ond fe ddaeth yr hyn oedd angen i ysbrydoli'r dorf yn y Stadiwm. Gan wrthymosod o'u hanner eu hunain llwyddodd Cymru i gael y bêl at Owen Williams.

Fe redodd y canolwr heibio i dri amddiffynnwr cyn croesi am gais gwych. Gyda throsiad Halfpenny roedd hi'n 10-0.

Roedd ambell un - gan gynnwys Gareth Edwards - wedi darogan y gallai hi fod yn noson anodd i Gymru, ond wedi 25 munud roedden nhw wedi ymestyn eu mantais.

Yn dilyn symudiad ymysg yr olwyr fe groesodd Ashley Beck yn y gornel am ail gais i Gymru.

Ar y diwrnod y cafodd Leigh Halfpenny ei enwi ar restr fer chwaraewr gorau'r flwyddyn gan yr IRB, fe ddangosodd pam gyda chic berffaith arall o'r ystlys i'w gwneud hi'n 17-0.

Roedd yr hanner awr cynta' gan Tonga'n siomedig, ond yna fe ddaeth cyfuniad o fylchu da a thaclo gwael â chais i'r asgellwr Will Helu, a gyda'r trosiad roedd yr ymwelwyr yn ôl o fewn deg pwynt.

Dim gwelliant

Fe fyddai'r tîm hyfforddi wedi mynnu gwell yn yr ail hanner yn dilyn perfformiad siomedig Cymru, ond doedd y gwelliant ddim yn amlwg.

Er hynny roedd Hallam Amos yn credu ei fod wedi sgorio cais wrth ennill ei gap cyntaf i Gymru.

Ond wedi i'r dyfarnwr fideo edrych eto ar ei gynnig, fe welodd bod sawdl Amos wedi cyffwrdd â'r llinell ochr, ac ni chafodd y cais ei ganiatáu.

Doedd yr un enghraifft well o'r chwarae blêr na phan ddaeth cyfle gwych i Luke Charteris sgorio cais. Wrth i'r clo groesi'r llinell, fe ollyngodd y bêl i ildio sgrym.

Yn ffodus i Gymru doedd safon y gwrthwynebwyr ddim hanner cystal â'r disgwyl - yn wir doedd dim bygythiad o gwbl gan Tonga.

Fe allai Halfpenny fod wedi sgorio nifer fawr o bwyntiau o giciau cosb, ond penderfyniad y capten bob tro yr oedd Tonga'n troseddu oedd cicio am yr ochr er mwyn ceisio am gais arall.

Roedd hi'n noson brysur i'r dyfarnwr fideo hefyd. Gwrthodwyd cais arall i Gymru pan groesodd George North gan i Charteris atal yr amddiffynnwr rhag taclo - hanner awr o'r ail chwarae heb i'r naill dîm na'r llall sgorio pwynt.

Roedd y dorf erbyn hyn yn ymbil am gais, ond yn ofer.

Fyddai neb bron wedi darogan hanner cyfan di-sgor, ond dyna gafwyd. Fe fydd angen llawer, llawer gwell yn erbyn Awstralia y penwythnos nesaf.

Straeon perthnasol