Eisteddfod Sir Ddinbych 2013: 'Elw' o £76,000

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBaneri ar faes Eisteddfod 2013 yn Ninbych

Clywodd Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol bod gan y Brifwyl yn Sir Ddinbych a'r Cyffiniau eleni weddill o £76,000 - sy'n elw i bob pwrpas.

Yn eu cyfarfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, clywodd y cyngor bod trigolion ardal yr Eisteddfod yn 2013 wedi cyrraedd 111% o'r targed ariannol i'r gronfa leol.

Daeth hefyd i'r amlwg fod cronfa leol Eisteddfod Sir Gâr 2014 eisoes wedi codi dros £200,000.

Rhoddodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Elfed Roberts deyrnged i wirfoddolwyr ardal Sir Ddinbych yn y cyfarfod, gan ddweud:

"Diolch yn fawr i bawb yn yr ardal Sir Ddinbych a weithiodd yn ddiflino i wneud Eisteddfod eleni yn llwyddiant.

"Mae trigolion lleol nid yn unig wedi cefnogi'r ŵyl ei hun, ond hefyd wedi dangos eu cefnogaeth i'r prosiect cymunedol dros gyfnod o ddwy flynedd, gan drefnu a mynychu dros 360 o weithgareddau codi arian ac ymwybyddiaeth yn eu cymunedau eu hunain, gan gyrraedd 111 % o darged y gronfa leol.

"Mae'r cyfarfod heddiw yn gyfle i ddiolch i bobl Sir Ddinbych a'r Cyffiniau yn ffurfiol, yn ogystal â diolch i Gyngor Sir Ddinbych, yn aelodau etholedig a staff, am eu holl gefnogaeth a chymorth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf."

Yn ystod y cyfarfod, cafodd D Hugh Thomas, cyn lywydd Llys yr Eisteddfod, ei ethol yn Gymrawd yr Eisteddfod.

Trafod adroddiadau

Roedd y cyfarfod hefyd yn gyfle i aelodau'r cyngor drafod yr adroddiad ar yr Eisteddfod eleni.

Yn ddiweddar hefyd, cyhoeddwyd o dan gadeiryddiaeth y darlledwr Roy Noble.

Buon nhw'n edrych ar sut i ehangu apêl yr Eisteddfod ac fe ddaethon nhw i'r casgliad y dylai'r Brifwyl gael rhagor o arian er mwyn datblygu yn y dyfodol.

Dywedodd yr Eisteddfod y byddan nhw'n cyhoeddi eu hymateb i'r adroddiad unwaith y bydd y Llywodraeth ei hun wedi ystyried yr argymhellion, ond roedd arwyddion calonogol yn yr adolygiad o Brifwyl eleni.

Torri record

Llwyddodd yr ŵyl ei hun i ddenu dros 153,700 o ymwelwyr, gyda nifer yr ymwelwyr ar y dydd Gwener yn torri pob record flaenorol, gyda 28,237 o bobl yn dod i'r Maes, llawer ohonyn nhw i fwynhau gig olaf Edward H Dafis oedd yn cael ei ystyried gan lawer fel un o uchafbwyntiau'r ŵyl.

Mae'r adolygiad hefyd cyfeirio at gynllun stiwardio newydd 'Yma i Helpu', gan ddweud bod bwriad i ehangu'r cynllun yn y dyfodol mewn partneriaeth â phobl fel Urdd Gobaith Cymru a'r Ffermwyr Ifanc ymhlith eraill.

Roedd yr Eisteddfod hefyd wedi denu dros £400,000 mewn nawdd corfforaethol ar gyfer y Brifwyl gan gwmnïau a busnesau lleol a chenedlaethol.

Un o argymhellion yr adroddiad yw adolygu'r pecyn o gyfleoedd nawdd "a datblygu ymhellach y defnydd o dechnoleg a'r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r berthynas".

Mae modd darllen adroddiad gwerthuso Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013 ar wefan yr Eisteddfod, gyda chrynodeb gweithredol ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol