Nyrsys newydd i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-Bont

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r nyrsys yn rhan o gynllun i wella safonau yn yr ysbyty

Mae 29 o nyrsys ychwanegol wedi dechrau gweithio ar y wardiau yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel rhan o gynllun i wella safonau yn yr ysbyty.

Cafodd nifer o bryderon eu codi am rai gwasanaethau yn yr ysbyty, ac mae'r staff ychwanegol yn ymgais gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i wella'r sefyllfa.

Dywedodd y bwrdd bod y nyrsys i gyd wedi cymhwyso yn ddiweddar, ac y byddai pob un yn cael cyfle i weithio ar wardiau gwahanol yr ysbyty fel rhan o'u hyfforddiant.

Dywedodd Prif Nyrs yr Ysbyty, Lesley Bevan, bod hwn yn rhan o gynllun i wella lefelau staffio ar draws y bwrdd iechyd.

Cwynion

Ym mis Gorffennaf, roedd adroddiad gan yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus yn dweud bod methiannau yn safon y gofal yn Ysbyty Tywysoges Cymru, wedi i deulu claf gwyno am ei thriniaeth yno.

Dywedodd y Bwrdd Iechyd eu bod wedi cymryd "nifer sylweddol o gamau" i wella safonau.

Wrth gyhoeddi'r staff newydd, dywedodd y bwrdd: "Roedd recriwtio'r nyrsys yn rhan o fesurau arbennig Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg gafodd eu cyflwyno yn gynharach eleni wedi i rai codi pryderon am wasanaethau yn yr Ysbyty."

Fis diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y byddai adolygiad o'r Bwrdd Iechyd yn dilyn nifer o gwynion.

Hyfforddiant

Dywedodd Prif Nyrs yr Uned Gofal Dwys, Sian Hammett, bod y nyrsys newydd eisoes wedi dechrau eu gwaith ar y wardiau.

"Bydd pob un yn cylchdroi rhwng y gwahanol adrannau, yn yr un modd a meddygon ifanc.

"Dros y ddwy flynedd a hanner nesaf bydd pob un yn gwario chwe mis ar bob un o'r wardiau lem yn Ysbyty Tywysoges Cymru, a chwe mis pellach ar y wardiau adfer.

"Mae rhaglen hyfforddiant wedi ei sefydlu o fewn pob arbenigedd - strôc, resbiradol, gastroenteroleg a diabetes.

"Bydd hyn yn golygu y bydd ganddynt wybodaeth wych all wella safon y gofal maent yn ei roi."

Straeon perthnasol