Carcharu dyn am droseddau rhywiol hanesyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Carcharwyd dyn am bum mlynedd a hanner yn Llys y Goron Yr Wyddgrug am droseddau rhywiol gyda bachgen ysgol mwy nag ugain mlynedd yn ôl.

Cafwyd Eilian Jones, 43 oed o Bro Rhos, Bethel, ger Caernarfon yn euog mewn achos llys ym mis Hydref o ymosodiad anweddus ar blentyn a sodomiaeth.

Roedd y bachgen tua 14 neu 15 oed pan ddigwyddodd y troseddau yn y 1990au.

Roedd y Barnwr Rhys Rowlands yn derbyn nad oedd yna fygythiadau na thrais wedi digwydd, ond dywedodd bod Jones wedi rhoi diod feddwol iddo ar bob achlysur.

Meddai'r barnwr: "Mae'n amlwg o'r dystiolaeth ei fod (y bachgen) yn dal i ymdrechu i ddygymod â'r hyn wnaethoch chi iddo.

"Pan ddigwyddodd hyn yn 1992 i 1994, 20 mlynedd yn ôl roeddech yn eich ugeiniau cynnar.

"Dydych chi ddim wedi dangos unrhyw ymwybyddiaeth o ba mor anghywir oedd yy ymddygiad yr holl flynyddoedd yn ôl."

Newid cyfraith

Dywedodd Gordon Hennell ar ran Jones nad oed yna gwestiwn wedi bod am fygwth y bachgen - roedd y rhain yn ddigwyddiadau penodol na fyddent yn digwydd eto.

Yn ogystal â'r ddedfryd o garchar, gorchmynwyd Jones i gael ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhywiol.

Ers 2004 mae'r gyfraith wedi ei ddiweddaru, gyda'r term 'treisio' yn cymryd lle 'sodomiaeth'.

Ond oherwydd bod yr achos yn un hanesyddol roedd Jones yn cael ei erlyn gan ddefnyddio Deddf Troseddau Rhywiol 1956.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol