'Norofirws': Cau ysgol gynradd yng Nghyffordd Llandudno

  • Cyhoeddwyd
norofirws
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dweud ei bod yn 'debygol iawn' mai Norofirws yw achos y salwch

Mae ysgol gynradd yng Nghyffordd Llandudno ar gau ar mwyn i arbenigwyr lanhau'r adeilad, oherwydd salwch stumog.

Yr wythnos hon, mae dros 100 o ddisgyblion a staff yn Ysgol Nant y Coed wedi eu taro'n wael, ac yn dioddef o symptomau'r salwch.

Mae gan yr ysgol 151 o ddisgyblion ar y gofrestr, ac mae disgwyl iddi ail agor ddydd Llun.

Does dim adroddiadau fod yr anhwylder wedi lledaenu i ysgolion eraill yn yr ardal.

Dim profion labordy

Meddai Jo Black o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Gan bod pobl yn dioddef o gyfogi a dolur rhydd, mae'n anodd iawn i ni gasglu samplau. Dydyn ni heb gynnal unrhyw brofion labordy. Oherwydd natur yn anhwylder, mae'n debyg iawn mai norofirws yw'r achos."

Pwysleisiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru mor bwysig yw golchi dwylo a glanhau handlenni drws. Mae Ysgol Nant y Coed wedi anfon llythyr at rieni, yn eu cynghori ar sut i rwystro'n firws rhag lledu ymhellach.