Pum undeb yn cefnogi Cwpan Heineken

  • Cyhoeddwyd
ToulonFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Toulon wnaeth ennill Cwpan Heineken y tymor diwethaf

Bydd Cwpan Heineken yn parhau y tymor nesa' yn ôl undebau Cymru, yr Alban, Iwerddon, Ffrainc a'r Eidal, er cynlluniau i greu twrnament newydd.

Yn ôl undeb Lloegr, roedden nhw wedi "synnu" na chawson nhw eu gwahodd i'r trafodaethau ddydd Iau.

Cyn hyn, roedd clybiau mawr Ffrainc a rhanbarthau Cymru wedi awgrymu y bydden nhw'n ymuno â'u cyfoedion o Loegr mewn cystadleuaeth 'Cwpan Pencampwyr Rygbi' o fis Medi 2014 ymlaen.

Dywed Premiership Rugby, y sefydliad sydd yng ngofal timau mwyaf llwyddiannus Lloegr, fod cynlluniau ar gyfer y gystadleuaeth honno yn parhau.

Anghytuno rhwng yr undebau a'r clybiau?

Wedi'r cyfarfod yn Nulyn ddydd Iau, cyhoeddodd undebau Cymru, yr Alban, Iwerddon, Ffrainc a'r Eidal ddatganiad ar y cyd, gan ddweud eu bod nhw'n sefyll "ochr yn ochr" yn eu cred mai'r "undebau, nid y clybiau ddylai fod yn rheoli cystadlaethau o'r fath".

Er cefnogaeth Undeb Rygbi Cymru i Gwpan Heineken, mae cwmni Premiership Rugby yn Lloegr yn ffyddiog y bydd clybiau rhanbarthau Cymru a thimau Ffrainc yn parhau i gefnogi twrnament newydd.

Meddai eu rheolwr gyfarwyddwr, Mark McCafferty:

"Dydyn ni ddim yn gweld tystiolaeth bod eu cefnogaeth yn cilio. Roedden ni'n gweithio gyda nhw [timau Ffrainc] ddydd Mercher ar ddatblygiad Cwpan y Pencampwyr.

"Dw'i hefyd yn hyderus o gefnogaeth rhanbarthau Cymru i'r Cwpan".

Cynlluniau'r gystadleuaeth newydd

Dechreuwyd cynlluniau ar gyfer cystadleuaeth Ewropeaidd newydd gan glybiau yn Lloegr a Ffrainc, oedd yn anhapus â meini prawf a dosbarthiad cyllid Cwpan Heineken.

Hysbysodd Premiership Rugby drefnwyr Cwpan Heineken eu bod nhw am adael y twrnament a'i chwaer gystadleuaeth, Cwpan Amlin, ym Mehefin 2012. Fe fynnon nhw bod eu clybiau'n rhydd i sefydlu cystadleuaeth o'r newydd yn dilyn cyfnod o rybudd o ddau dymor chwarae.

Ond yn ôl undebau'r gwledydd Celtaidd, fydd gan eu clybiau nhw ddim hawl i chwarae mewn cystadleuaeth os nad oes ganddi gefnogaeth y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB).

Dywedodd cadeirydd y bwrdd, Bernard Lapasset, mai'r undebau ddylai reoli pob cystadleuaeth, ac y byddai ei gyfundrefn ef yn sicrhau "y bydd gennym ni gystadleuaeth Ewropeaidd fydd yn ateb dibenion ei henw, fydd ddim yn cael ei dwyn gan ambell i genedl".

Dydi'r rhanbarthau Cymreig, na'r Ligue Nationale de Rugby (LNR) sy'n cynrychioli timau mawr Ffrainc, heb ymateb i'r datblygiadau diweddaraf.