Dyfodol i rygbi Ewrop

  • Cyhoeddwyd
Cwpan HeinekenFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae undebau rygbi Cymru, Iwerddon, yr Alban, yr Eidal a Ffrainc wedi cyhoeddi datganiad am ddyfodol rygbi Ewrop.

Fe fydd timau o'r pum gwlad yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Ewropeaidd y tymor nesaf, ond ar hyn o bryd ni fydd Lloegr yn rhan o'r gystadleuaeth.

Yn dilyn cyfarfod yn Nulyn ddydd Iau i drafod trafferthion presennol cystadlaethau Ewrop, fe ddaeth datganiad ar y cyd rhwng y pum undeb sy'n dweud:

"Mae'r pum undeb yn credu ei bod yn hanfodol er lles y gêm yn Ewrop bod yr undebau wrth galon trefn lywodraethol cystadlaethau sy'n croesi ffiniau'r gwledydd...

"Yn dilyn trafodaethau heddiw, mae'r pum undeb wedi cytuno'r canlynol :-

  • Fe fydd cystadleuaeth Ewropeaidd i glybiau yn digwydd yn nhymor 2014/15 fydd yn dilyn fformat economaidd a chystadleuol gydag 20 o dimau, waeth faint o wledydd fydd yn rhan o'r gystadleuaeth;
  • Fe fydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal er mwyn gwella gweithredu mewnol y corff presennol (European Cup Rugby neu ERC ar hyn o bryd);
  • Ein nod ni oll yw symud yn y pen draw tuag at integreiddio cystadlaethau Ewropeaidd o fewn fframwaith hollgynhwysol rygbi yn Ewrop."

Does dim cyhoeddiad eto beth fydd enw'r gystadleuaeth, nac os fydd trafodaethau pellach gydag Undeb Rygbi Lloegr er mwyn eu denu nhw i'r gystadleuaeth.