Rhestr Fer Gwobr Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae sêr byd chwaraeon Cymru wedi gadael eu marc unwaith eto yn 2013, ac mae pump wedi eu henwebu ar gyfer y wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Gareth Bale

ffynhonnell y llun, Getty Images

Newidiodd bywyd Gareth Bale am byth yn 2013, wrth iddo symud o Tottenham Hotspur i Real Madrid a thorri record byd am drosglwyddiad yn y broses - i fod y chwaraewr drutaf erioed.

Enw'r Cymro oedd ar wefusau pawb ym myd pêl-droed drwy gydol 2013, am ei berfformiadau ar y cae a'r £85m dalodd Real Madrid i'w arwyddo ym mis Medi.

Mae Bale eisoes wedi ennill nifer o wobrau chwaraewr y flwyddyn, a hynny am ei 26 o goliau i Tottenham a'i falchder dros chwarae i Gymru.

Mae'r gŵr 23 oed o Gaerdydd nawr yn dechrau ar gyfnod newydd o'i yrfa gyda'r Galacticos, rhywbeth mae wedi ei ddisgrifio fel "breuddwyd".

Aled Sion Davies

ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Aled Sion Davies wedi profi ei allu fel un o athletwyr paralympaidd gorau'r byd yn 2013.

Roedd yn un o sêr y Gemau Paralympaidd yn Llundain yn 2012, ond daeth mwy o fedalau eleni, ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Lyon ym mis Gorffennaf.

Fe osododd record byd newydd wrth daflu'r pwysau yng nghategori F42, cyn symud at ei hoff gystadleuaeth, y ddisgen.

Wedi dechrau sâl, llwyddodd i roi un o'i berfformiadau gorau erioed a chofnodi un o dafliadau hiraf ei fywyd i gipio'r fedal aur, a churo'r cystadleuydd nesaf o dros chwe metr.

Leigh Halfpenny

ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'n anodd trafod rygbi yn 2013 heb grybwyll enw Leigh Halfpenny.

Mae cicio cywir y cefnwr wedi bod yn sylfaen cadarn i dîm rygbi Cymru yn 2013, wrth iddyn nhw sicrhau buddugoliaeth ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Halfpenny oedd Chwaraewr y Gystadleuaeth, ac yna yn un o 15 Cymro i deithio i Awstralia ar daith y Llewod yn yr haf.

Cafodd ei enwi yn Chwaraewr y Gyfres yno hefyd, wedi iddo sgorio 21 o bwyntiau yn y drydydd prawf i sicrhau buddugoliaeth yn y gyfres i dîm Warren Gatland.

Mae enw Halfpenny hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Chwaraewr y Flwyddyn yr IRB.

Becky James

ffynhonnell y llun, Getty Images

Os byddai Becky James wedi bod yn cystadlu fel gwlad ym Mhencampwriaeth Seiclo'r Byd ym mis Chwefror, byddai hi wedi gorffen yn bedwerydd ar restr medalau'r gwledydd, wedi iddi ennill dwy aur a dwy efydd ym Melarws.

Hi oedd y seiclwr Prydeinig cyntaf i ennill pedair medal mewn un bencampwriaeth byd erioed.

Mae Becky wedi sefydlu ei hun fel un o sêr y gamp eleni mewn cystadlaethau Ewropeaidd a byd eang, mewn cyfnod pan mae seiclo ym Mhrydain yn ffynnu.

Becky hefyd oedd y ddynes gyntaf o Brydain i gael ei gwahodd i gystadlu yng Nghyfres Keirin Japan, gan ennill pob un o'r naw ras cystadlodd ynddyn nhw.

Non Stanford

ffynhonnell y llun, Getty Images

Yr adeg yma'r llynedd roedd yr athletwraig Triathlon, Non Stanford yn dathlu bod yn bencampwraig dan-23 y Byd. Yn 2013, mae Non wedi saethu heibio'r holl gystadleuwyr eraill ar ei ffordd i fod yn bencampwraig Triathlon y Byd.

Mae llwyddiant yr athletwraig 24 oed yn fwy rhyfeddol fyth wrth ystyried ei bod hi ond wedi dechrau cystadlu yn y gamp yn 2008.

Yn mynd i mewn i rownd olaf y bencampwriaeth yn Llundain ym mis Medi, roedd Stanford yn y trydydd safle, ond roedd perfformiad gwych yn y ras redeg drwy Hyde Park yn ddigon i sicrhau'r fuddugoliaeth.

Dyma oedd ond yr ail dro erioed i ddynes ennill pencampwriaethau dan-23 a'r brif gystadleuaeth yn olynol.

Pleidleisio

Bydd modd pleidleisio rhwng 8.00am ar ddydd Llun, Rhagfyr 2 2013 a 7.00pm ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 7 2013. Nodwch na fydd pleidlais sy'n cael ei fwrw ar ôl yr amser yma yn cyfri, ond gallwch dalu amdano.

Mae modd pleidleisio dros y ffôn neu trwy yrru neges testun.

Straeon perthnasol