Eira'n achosi trafferthion

  • Cyhoeddwyd
Eira
Disgrifiad o’r llun,
Roedd eira ar yr A4212 rhwng Bala a Thrawsfynydd fore Mawrth

Mae eira cynta'r gaeaf wedi cwympo gan achosi peth trafferthion i yrwyr fore Mawrth.

Daeth adroddiadau i law bod hyd at ddwy fodfedd o eira wedi cwympo ar rannau o'r A5 rhwng Pentrefoelas a Maerdy ger Corwen yn Sir Ddinbych.

Mae rhybuddion gan bobl sydd wedi ffonio'r BBC bod amodau gyrru yn anodd ac y dylai gyrwyr gymryd gofal.

Dywedodd y person a ffoniodd nad oes arwyddion o raeanu ar y ffordd.

Mae adroddiadau hefyd bod rhai cerbydau wedi mynd yn sownd yn yr un ardal rhwng Cerrigydrudion a Dinbych, a bod eira trwchus ar dir uchel yn yr ardal.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi bod eira'n achosi trafferthion dros Fwlch yr Oernant, ac maen nhw'n cynghori gyrwyr i ddefnyddio ffordd arall os yn bosibl.

Ffyrdd ar gau

Mae'r A4212 ar gau yn rhannol oherwydd fod pedwar cerbyd wedi torri lawr rhwng Craig Y Fron (Bala) a'r A470 yn Nhrawsfynydd, ac mae adroddiad bod amodau yno'n gwaethygu.

Yn y de mae'r A4061 Bwlch y Rhigos ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A4059/A465 (Cylchdro Rhigos a Hirwaun) a'r B4522 (Treherbert).

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod nifer o ddamweiniau wedi digwydd yn yr ardal fore Mawrth.

Mae yna bobl wedi bod yn trydar am eira mewm mannau eraill yng Nghymru hefyd, gan gynnwys Pontycymer ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud y gallai mwy o eira gwymp yn enwedig ar dir uchel nos Fawrth, gyda'r tymheredd yn disgyn o dan y rhewbwynt dros nos Fawrth.

Gallai'r eira hefyd ymestyn i'r canolbarth heno, ac fe allai rhannau o'r de weld y tymheredd yn disgyn hefyd gyda pheth eira dros y Preseli.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol