Hollie McClymont: Marwolaeth ddamweiniol

  • Cyhoeddwyd
Hollie McClymont
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Hollie McClymont ar goll ger Ynys y Barri ym mis Gorffennaf

Mae cwest i farwolaeth merch 14 oed wnaeth foddi ger Ynys y Barri wedi penderfynu mai damwain oedd ei marwolaeth.

Aeth Hollie McClymont, o Glasgow, ar goll wrth nofio yn y môr ym Mae Whitmore ym mis Gorffennaf.

Roedd Hollie yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd St Thomas Aquinas, Glasgow, ac roedd hi wedi bod ar wyliau yn ymweld â theulu yn yr ardal.

Cafodd ei gweld yn nofio yn y môr yn ystod y tywydd braf.

Ond clywodd y cwest ei bod hi wedi mynd i drafferthion yn y môr, a bod hyd at awr wedi pasio tan fod rhywun wedi galw am gymorth.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod deuddydd yn ddiweddarach ym mhentref Ffont-y-Gari ym Mro Morgannwg.

Roedd 40 o swyddogion yr heddlu wedi bod yn chwilio amdani, yn ogystal â hofrennydd a Gwylwyr y Glannau.