Hyfforddwr tîm rygbi Awstralia yn gwahardd 6 chwaraewr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Wedi ei wahardd am un gêm: Nick Cummins

Bydd chwech o chwaraewyr Awstralia'n methu un gêm, wedi iddyn nhw fynd allan ac yfed alcohol nes yr oriau mân, ddyddiau cyn eu buddugoliaeth yn erbyn Iwerddon ddydd Sadwrn.

Y chwech sydd wedi eu gwahardd yw Adam Ashley Cooper, Nick Cummins, Liam Gill, Tatafu Polota-Nau, Benn Robinson a Paddy Ryan.

Mae hyn yn golygu y bydd Paddy Ryan yn methu'r gêm yn erbyn Cymru ddiwedd y mis, a'r pump arall wedi eu gwahardd rhag chwarae yn erbyn yr Alban.

Mae gofyn i garfan diwrnod gêm bob tîm gynnwys 4 prop, felly bydd rhaid i Ryan gymryd rhan yn erbyn yr Alban, gan mai dim ond 5 prop sydd yng ngharfan 32 dyn Awstralia.

Yn ôl hyfforddwr yr Wallabies, Ewen McKenzie, mae'r garfan yn gwybod na ddylen nhw ymddwyn mewn ffordd allai effeithio ar eu perfformiad:

"Mae'n ofynol i'r holl garfan ymrwymo at, a chynnal safonau moesol uchel ar y cae, ac oddi arno."

Rhagor o gosbau

Yn ogystal â'r gwaharddiadau, mae 9 chwaraewr arall wedi derbyn rhybuddion ysgrifenedig neu ar lafar yn dilyn y digwyddiad.

Mae Dave Dennis, Kane Douglas, Saia Fainga'a, Bernard Foley and Nick Phipps wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig, a Scott Fardy, Mike Harris, Ben McCalman a Nic White wedi cael eu rhybuddio ar lafar.

Meddai Ewen McKenzie, cosbau mewnol ydi'r rhain, er mwyn cadw'r safon o fewn y garfan:

"Dydi'r cosbau ddim yn deillio o gwynion nac adroddiadau am gamymddwyn gan y cyhoedd. Rydym ni wedi gwneud hyn er mwyn annog aelodau i wneud dewisiadau doeth sydd yn fuddiol i'r garfan.

"Dydi hon ddim yn broses syml, ond mae'n rhaid i'r cosbau ddigwydd er mwyn i ni chwarae i'r safon uchaf posibl.

"Mae'r holl chwaraewyr wedi derbyn eu cosb, ac mae'r garfan rwan yn canolbwyntio ar symud ymlaen. Ennill yn erbyn yr Alban yw'r nôd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol