Ymgrych yr elusen Brake i ddiffodd y ffôn cyn gyrru

  • Cyhoeddwyd
woman on phoneFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ers 2003 mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru wedi ei wahardd

Mae gan bron i 40,000 o bobl yng Nghymru bwyntiau ar eu trwydded gyrru am ddreifio wrth ddefnyddio eu ffôn symudol neu wneud rhywbeth arall sydd yn tynnu eu sylw.

Mae'r ffigyrau wedi eu cyhoeddi gan yr elusen diogelwch ar y ffyrdd Brake.

Mae'r elusen yn annog pobl i ddiffodd eu ffôn cyn dechrau gyrru ac yn dechrau ymgyrch newydd i bwysleisio hyn.

Yn ôl y ffigyrau mae 75% o bobl sydd efo pwyntiau am ddreifio tra ar y ffôn neu wrth wneud rhywbeth arall yn ddynion.

Diffodd y ffôn

Mae'r ffigyrau hefyd yn dweud bod 70% o blant wedi bod yn y car efo rhywun sydd siarad ar y ffôn wrth yrru.

Mae bron i ddegawd wedi pasio ers gwahardd y defnydd o ffonau symudol wrth yrru ond mae pobl yn dewis anwybyddu'r ddeddf.

Yn ôl Laura Woods o Brake mae technoleg newydd yn achosi problemau ar y ffyrdd.

"Mae lot o bobl fyddai ddim yn meddwl am eiliad yfed a gyrru yn ildio ac yn defnyddio eu ffôn neu yn gwneud rhywbeth arall sydd yn tynnu eu sylw wrth ddreifio. Mi allith y canlyniadau fod yr un mor erchyll.

"Rydyn ni yn galw ar yrwyr Cymru i fod yn ymwybodol o'r rheolau ar y lon, i ddiffodd eu ffôn neu roi'r ffôn yn y bŵt a pheidio byth trio gwneud sawl peth wrth yrru. Rydyn ni hefyd yn crefu ar bobl i wrthod siarad efo rhywun ar y ffôn pan maen nhw'n dreifio."

Mae'r ymgyrch yn digwydd ar draws Prydain gyda digwyddiadau mewn ysgolion, prifysgolion ac yng nghanol trefi. Yng Nghymru mae'r heddlu, y gwasanaeth tân a chyngor Caerdydd yn cefnogi neges Brake.

Ymateb arafach

Mae Dr Sarah Jones o Brifysgol Caerdydd yn arbenigo yn y maes yma. Mae'n dweud bod yna waith ymchwil sydd yn cefnogi galwad Brake.

"Mae 'na lot o dystiolaeth wyddonol bod 'na fwy o siawns i chi gael damwain os ydych chi yn defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru. Mae angen i chi fod yn canolbwyntio yn llwyr ar y lôn fel eich bod chi yn medru asesu a gweld risg pan maen nhw'n codi.

"Mae'r neges yn hyd yn oed mwy pwysig ar gyfer pobl ifanc sydd yn llai abl i fedru delio efo risg am eu bod nhw'n amhrofiadol."

Yn ôl Brake, mae gyrru wrth wneud rhywbeth arall yn effeithio ar y ffordd mae pobl yn ymateb wrth weld rhywbeth peryglus ar y ffordd. Mae ysmygu, tecstio, bwyta, yfed, addasu'r sat nav i gyd yn bethau sydd yn golygu bod pobl yn fwy araf cyn gweithredu.

Os ydy person yn cael ei dal ar y ffôn wrth yrru mi allan nhw gael tri phwynt ar eu trwydded neu gael eu gorfodi i fynd ar gwrs gyrru. Mae'n rhaid talu £100 o ddirwy hefyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol