Global Radio'n colli eu hapêl

Cyhoeddwyd

Bydd Global Radio'n gorfod gwerthu dwy orsaf radio yng Nghymru, wedi iddyn nhw golli eu hapêl yn erbyn y penderfyniad gwreiddiol.

Dyfarnodd y Comisiwn Cystadlu fod Global Radio wedi torri rheolau yn ymwneud â chystadleuaeth wedi iddyn nhw brynu Real a Smooth Limited ym Mehefin 2012.

Mae adroddiad terfynol y comisiwn yn dweud bod hynny'n debygol o arwain at gynnydd mewn prisiau hysbysebu mewn saith ardal o fewn y Deyrnas Unedig.

De a gogledd Cymru yw dwy o'r ardaloedd hyn.

O ganlyniad bydd rhaid i Global Radio werthu un ai Real neu Capital yn y de yn ogystal ag un ai Real neu Heart yn y gogledd.

Mae rhwng 60 a 70 o bobl yn gweithio i Global Radio yng Nghymru.

Yn y de mae tua 25 o'r rhain yn gweithio ym Mae Caerdydd i Capital FM a Gold - gorsaf AM yw Gold felly nid yw'n cael ei effeithio gan y dyfarniad - a rhyw 20 arall yn Radyr i Real Radio.

Mae'r tua 20 o staff sy'n gweithio i'r cwmni yn y gogledd i gyd yn gweithio yn Wrecsam, i Heart North West and Wales a Gold.

Er bod y dyfarniad yn dweud bod rhaid i Global Radio werthu un ai Real neu Heart yn y gogledd, does dim aelodau staff yn gweithio i Real yno gan fod yr orsaf yn Radyr yn berchen ar drwydded genedlaethol ac o'r fan honno mae'r holl gynnwys Cymreig yn cael ei ddarlledu.

Mewn ymateb i'r dyfarniad dywedodd llefarydd ar ran Global Radio: "Yn amlwg, mae hwn yn ganlyniad siomedig. Rydym yn rhannu pryderon llawer o fewn ein diwydiant sy'n credu bod sail penderfyniad y Comisiwn Cystadlu wedi dyddio."