Y gogledd yn croesawu Rali GB Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rali GB Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyffro Rali GB Cymru yn y gogledd yn unig am y tro cyntaf eleni

Mae gogledd Cymru'n paratoi am ei chyfraniad mwyaf erioed i Rali GB Cymru a fydd yn dechrau nos Iau.

Am y tro cyntaf mae'r rali gyfan - sydd hefyd yn gymal olaf Pencampwriaeth Ralio'r Byd - yn cael ei chynnal yn gyfan gwbl yn y gogledd.

Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal yng nghysgod Castell Conwy nos Iau, gyda diweddglo'r rali brynhawn Sul ar Stryd Mostyn yn Llandudno.

Cyn y seremoni fe fydd cyfle i'r cyhoedd weld yr holl gystadleuwyr wrth iddyn nhw arddangos eu ceir ar hyd y Promenâd yn Llandudno brynhawn Iau, ac fe fydd cyfle i gefnogwyr gwrdd â'u harwyr yn ystod Sesiwn Llofnodion yn Venue Cymru, Llandudno, rhwng 5:15pm a 5:45pm ddydd Iau.

Bydd y llwybr dros bedwar diwrnod o gystadlu yn fwy cywasgedig, gyda'r mwyafrif o'r Cymalau Arbennig yn cael eu hamseru yng nghoedwigoedd Cymru.

Hefyd bydd cymalau gyda'r nos ac addas i deuluoedd yn cael eu hailgyflwyno, a bydd modd i gefnogwyr gael ystod ehangach o docynnau am brisiau îs nag o'r blaen.

'Wedi gwirioni'

Dywedodd y Cynghorydd Graham Rees, aelod cabinet Cyngor Conwy:

"Rwyf wedi gwirioni fy mod i'n cael croesawu Rali GB Cymru i Sir Bwrdeistrefol Conwy ac yn hynod o falch eu bod wedi dewis Llandudno a Chonwy i gynnal y seremoni agoriadol a'r seremoni cloi.

"Mae chwaraeon ceir yn weithgaredd poblogaidd iawn ac yn gallu denu buddion economaidd sylweddol i'r ardal. Yn ystod rali 2011 cefais y cyfle i gwrdd â chefnogwyr a gwylwyr o bob cwr o'r byd ac roedd llawer wedi dod i aros i'r ardal am nifer o nosweithiau ac roedd hynny'n hwb anferthol i dwristiaeth a'r economi leol."

Pan gyhoeddodd Rali GB Cymru eu bod am leoli'r digwyddiad yn y gogledd eleni, dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru:

"Mae'r digwyddiad bob amser wedi tynnu'r tyrfaoedd yng Ngogledd Cymru yn y gorffennol, ac rwy'n siŵr y bydd y datblygiad hwn yn adnewyddu'r digwyddiad ar gyfer gwylwyr a chystadleuwyr fel ei gilydd.

"Ac mae hyn hefyd yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Rali Cymru Prydain Fawr, sydd â chysylltiadau sylweddol gyda'r sector moduro yng Nghymru.

Ffynhonnell y llun, Rali GB Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elfyn Evans yn gobeithio efelychu campau ei dad Gwyndaf - Pencampwr Ralio Prydain yn 1996

"Y mae Cymru yn gartref i oddeutu 150 o gwmnïau gweithgynhyrchu cydrannau a systemau. Mae'r diwydiant yng Nghymru hefyd yn cyflogi 15,000 o bobl mewn gweithgynhyrchu moduron, gyda throsiant blynyddol o £3 biliwn."

'Cystadleuol'

Un Cymro sy'n gobeithio gwneud ei farc yn y ras eleni yw Elfyn Evans.

Eisoes mae Elfyn - sy'n fab i Bencampwr Rali Prydain 1996, Gwyndaf Evans - wedi gorffen yn y chwech uchaf ddwywaith yn ystod Pencampwriaeth Ralio'r Byd eleni, ac wedi bod yn fuddugol yng Nghategori 2 o'r rasys.

Dywedodd: "Yn sicr rwy'n gobeithio llwyddo yng Nghategori 2 yn Rali GB Cymru.

"Mae'r Ford Fiesta R5 newydd wedi perfformio'n dda hyd yma ac fe ddylai fod yn gystadleuol yn y coedwigoedd.

"Er nad ydw i'n gyfarwydd â rhai o'r cymalau fel Penmachno a Gwydyr, mae eraill fel Dyfi a Dyfnant yn rhai yr wyf wedi cystadlu arnynt o'r blaen ac wedi eu mwynhau, felly mae pethau'n edrych yn dda."

Mae'r gweithgareddau swyddogol yng Nghonwy a Llandudno yn rhad ac am ddim i gefnogwyr, ac mae Rali GB Cymru wedi adolygu eu polisi prisio eleni er mwyn ceisio hybu diddordeb.

Mae'r pris am docyn i oedolyn i'r cymalau arbenigol yn y coedwigoedd wedi gostwng i £15, ac mae cynllun 'Plant am Bunt' yn cynnig tocyn pedwar diwrnod i bobl rhwng 9-15 oed i'r 22 o gymalau sy'n cael eu hamseru am £1 yn unig.

Mae mwy o wybodaeth am docynnau ar wefan Rali GB Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol