Apêl i ddioddefwyr y teiffŵn

  • Cyhoeddwyd
Tref Anibong ger dinas TaclobanFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dinistr yn amlwg yn nhref Anibong ger dinas Tacloban

Mae Pwyllgor Argyfyngau Brys Cymru (DEC Cymru) wedi lansio apêl ar gyfer y bobl sydd wedi dioddef yn sgîl y teiffŵn yn y Philipinau.

Dywed y mudiad bod eu haelodau - sef y prif elusennau cymorth yn y DU - eisoes yn ymateb i'r trychineb, ond mae maint y dinistr cymaint fel ei bod yn anodd ateb y galw.

Mae Teiffŵn Haiyan - sef y storom gryfaf erioed i daro'r tir - wedi cau ffyrdd a meysydd awyr, ac mae hynny'n rhwystro ymdrechion i rhoi cymorth, medd DEC.

Dywedodd cadeirydd DEC Cymru Julian Rosser: "Mae'r dinistr yn ninas Tacloban ar yr arfordir dwyreiniol yn atgoffa rhywun o'r tsunami ar Ŵyl San Steffan rai blynyddoedd yn ôl.

"Does dim bwyd, dŵr na thrydan ar hyn o bryd. Gallwn ond ddychmygu cymaint gwaeth yw'r sefyllfa i bobl sy'n byw mewn trefi a phentrefi anghysbell.

"Mae aelodau DEC yn gwneud popeth o fewn eu gallu i estyn cymorth lle mae'r angen, ond er mwyn gwneud hynny mae angen llawer o arian.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Golchwyd nifer o longau i'r lan gan rym y storm yn ninas Tacloban

"Y blaenoriaethau yw cael bwyd, dŵr a lloches i bobl sydd mewn dirfawr angen."

Fe fydd apêl teledu DEC Cymru yn cael ei darlledu ar bob sianel deledu nos Fawrth, ac yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan Mali Harries, actores yn y gyfres Y Gwyll.

Colli popeth

Eisoes mae nifer o enwogion Cymru wedi datgan eu cefnogaeth i'r apêl gan gynnwys y delynores Catrin Finch a ddywedodd:

"Rwyf wedi gweld delweddu o'r dinistr yn y Philipinau dros y penwythnos ac wedi clywed straeon sy'n oeri'r gwaed.

"Fel mam fy hun mae meddwl am golli fy nheulu, fy nghartref a fy mywoliaeth mewn eiliad yn sobri rhywun. Bydd y delweddau yn aros gyda mi am hir iawn."

Un arall sy'n gefnogol i'r apêl yw cyn chwaraewr rygbi Cymru a'r cyflwynydd teledu Jonathan Davies. Dywedodd:

"Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn y Philipinau yn erchyll gyda chymaint o fywydau wedi eu colli. Rhaid i ni gefnogi'r rhai sydd wedi goroesi'r trychineb anferth yma er mwyn eu cynorthwyo i sefyll ar eu traed unwaith eto."

'Naw miliwn o bobl'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones hefyd wedi annog pobl i gefnogi'r apêl gan ddweud:

"Mae'r teiffŵn wedi cael effaith drychinebus ac mae maint yr argyfwng yn enfawr. Effeithiwyd ar fwy na naw miliwn o bobl gan y teiffŵn ac maent nawr yn cael anhawster i ymdopi heb fwyd, cysgod na dŵr yfed glân.

"Cadarnhawyd eisoes bod cannoedd o bobl wedi marw, ac mae'n debygol y bydd y nifer yn parhau i godi.

"Mae pobl Cymru wedi dangos haelioni sylweddol i apelau'r Pwyllgor Argyfyngau yn y gorffennol, ac rwy'n annog pawb i ddangos eu cefnogaeth unwaith eto i helpu'r miliynau o bobl sy'n dioddef yn y Philippines."

Mae modd rhoi arian i'r apêl mewn sawl ffordd:

  • Drwy fynd i wefan DEC Cymru neu eu safleoedd ar wefannau Twitter a Facebook;
  • Drwy ffonio llinell gymorth arbennig ar 0370 6060900;
  • Talu yn unrhyw i o fanciau'r stryd fawr neu swyddfeydd post;
  • Rhoi £5 drwy yrru neges testun yn cynnwys y gair SUPPORT i 70000.

Mae DEC yn cynnwys 14 o elusennau gan gynnwys: ActionAid UK, Age International, Y Groes Goch, CAFOD, Care International, Cymorth Cristnogol, Concern Worldwide, Islamic Relief, Merlin, Oxfam, Plan UK, Achub y Plant, Tearfund a World Vision.