£75,000 ar 'oleudy' tu allan i orsaf heddlu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMi gostiodd y 'goleudy' £75,000 o bunnau

Mae Heddlu'r De wedi amddiffyn y penderfyniad i wario £75,000 ar gerflun y tu allan i'r orsaf ym mae Caerdydd.

Dyma'r swm mwyaf sydd wedi ei wario gan yr heddlu ar draws Prydain ar ddarn o gelf yn y pum mlynedd ddiwethaf.

Cafodd y ffigwr ei gyhoeddi trwy gais rhyddid gwybodaeth rhwng 2008-2013.

Mae'r 'goleudy' metal sydd yn 60 troedfedd o uchder wedi ei osod tu allan i risiau'r orsaf ers 2009.

Yn ôl yr heddlu roedd ddyletswydd arnyn nhw i wario swm bychan ar ddarn o gelf fel rhan o'r amod cynllunio pan wnaethon nhw godi'r orsaf yn y bae.

'Lleihau trosedd'

Ond mae Cynghrair y Trethdalwyr yn dweud bod gwario cymaint ar rywbeth fel hyn yn "chwerthinllyd" pan fo'r heddlu wedi wynebu toriadau yn eu cyllideb.

"Mae gorsafoedd heddlu yn llefydd lle mae swyddogion wedi eu lleoli a lle mae troseddwyr yn cael eu cadw," meddai llefarydd.

"Dydyn nhw ddim i fod i hefyd weithredu fel Tate Modern lleol.

"Mewn cyfnod pan mae cyllidebau yn dynn, mi ddylai penaethiaid yr heddlu fod yn gwario arian y trethdalwyr ar leihau trosedd, ac nid ar brynu cerfluniau abstract."

Roedd y ffigyrau hefyd yn dangos bod Heddlu Northumbria wedi gwario £51,000 ar gerflun metal a gwydr a'r Heddlu Metropolitan wedi talu £13,000 am bortreadau o'r cyn gomisiynwyr, Syr Paul Stephenson a Syr Ian Blair.

Yn ôl yr uwch arolygwr Danny Richards o Heddlu De Cymru swm bychan oedd y darn o gelf wrth gymharu gyda chost adeiladu'r orsaf:

"Mae'n amod cynllunio gydag adeiladu cyhoeddus mawr bod canran o gost y prosiect, fel arfer tua un y cant, yn cael ei wario ar ddarn o gelf.

"Mi wnaeth y goleudy gostio 0.4% o gyfanswm cost yr orsaf ac mae'n cynrychioli rhywle saff ac yn adlewyrchu hanes morwrol bae Caerdydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol