Cofio Dydd y Cadoediad

  • Cyhoeddwyd
Seremoni
Disgrifiad o’r llun,
Roedd nifer o wasanaethau ddydd Sul, gan gynnwys un wrth y gofeb genedlaethol yng Nghaerdydd

Mae miloedd o bobl wedi bod yn cymryd rhan mewn digwyddiadau i gofio Dydd y Cadoediad, sy'n nodi'r diwrnod ddaeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben yn 1918.

Cafodd bron i 900,000 o aelodau'r lluoedd arfog eu lladd yn ystod y rhyfel a oedd i fod i ddiweddu pob rhyfel arall.

Yn y Senedd yng Nghaerdydd bu Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler wedi bod yn arwain dau funud o dawelwch er cof am y milwyr fu farw.

Mae seremonïau hefyd wedi eu cynnal yn Abertawe a Wrecsam, gyda seiren cyrch awyr yn canu i nodi dau funud o dawelwch am 11.00yb.

Yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant bu'r Ysgrifennydd Gwladol David Jones yn bresennol i weld creu darn arian £5 arbennig.

Bu hefyd yn cymryd rhan mewn seremoni ar safle'r Bathdy, sydd wedi bod yn creu medalau i gyn filwyr ers iddyn nhw ddechrau cael eu rhoi i unigolion yn 1815.

Symbol

"Mae'r pabi coch wedi dod yn symbol cyfarwydd dros Ddydd y Cofio," meddai Mr Jones cyn y seremoni.

"Mae arian Dydd y Cofio hefyd yn deyrnged i'r rheiny sydd wedi colli eu bywydau wrth wasanaethu'r wlad, ac ein diolchgarwch i'r dynion a'r merched sy'n parhau i amddiffyn ein ffordd o fyw yma a thramor."

Yn Abertawe mae gwasanaeth wedi cael ei gynnal wrth gofeb i longwyr a physgotwyr yn y ddinas.

Disgrifiad o’r llun,
Mewn trefi led led Cymru fel Caerfyrddin bu dau funud o dawelwch am 11am

Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gosod torchau wrth gofeb yn Neuadd y Ddinas er cof am gyn aelodau staff gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd.

Mi fu dau funud o dawelwch ar draws pob adeilad cyngor hefyd.

Cafodd nifer o seremoniau eu cynnal ddydd Sul, gan gynnwys yng Nghaerdydd, Casnewydd a Wrecsam.

Roedd Rosemary Butler yn un o'r rhai aeth i'r seremoni yng Ngerddi Alexandra yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Dywedodd: "Gallwn ni byth anghofio'r rheiny sydd wedi gwneud yr aberth fwyaf dros eu gwlad.

"Dylen hefyd gofio'r rheiny sy'n peryglu eu bywydau heddiw mewn ardaloedd fel Afghanistan."