Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth wedi ymosodiad rhyw ar ferch yn ei harddegau yn Wrecsam.

Roedd y ferch yn cerdded yn ardal Stad y Pandy tua 6:00pm nos Iau, Tachwedd 7, pan ddaeth rhywun o'r tu ôl ac ymosod arni.

Y gred yw ei bod wedi cael ei dilyn o ardal Ffordd Caer.

Mae'r ymosodwr yn 5'7" o daldra ac yn gwisgo dillad tywyll gyda het neu gwfl dros ei ben.

Rhedodd i ffwrdd wedi'r ymosodiad i gyfeiriad Lôn Tŷ Gwyn.

Ni chafodd y ferch ei hanafu.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn dilyn sawl trywydd ac y dylai unrhyw un a welodd yr ymosodiad neu â gwybodaeth ddefnyddiol ffonio'r heddlu ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111, gan nodi'r cyfeirnod RC13183794.