Y Gwyll: Yn fwy na 110,000 o wylwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
#ygwyll oedd yr ail bwnc trafod mwyaf poblogaidd ar wefan Twitter wrth i'r gyfres gael ei darlledu

Mae S4C wedi cadarnhau bod 116,000 wedi gwylio penodau cyntaf cyfres Y Gwyll ar y sianel deledu.

Cafodd y gyfres - a gafodd ei ffilmio yn ddwyieithog a'i gwerthu i nifer o wledydd fel y fersiwn Saesneg 'Hinterland' - ei darlledu am y tro cyntaf yr wythnos ddiwethaf.

Mae'r ffigyrau gwylio yn cynnwys 32,000 a wyliodd ar deledu y tu allan i Gymru, a dros 10,000 a wyliodd y rhaglenni ar y we ar wasanaeth Clic.

Ond nid yw'r ffigyrau'n cynnwys y rhai a wyliodd y gyfres yn fyw ar wefan S4C, na'r rhai a ddefnyddiodd y gwasanaeth TVCatchup.

Fe fydd y ffigyrau yna'n cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach, ond eisoes dyma'r nifer fwyaf erioed o bobl i wylio un o gyfresi S4C ar-lein o fewn wythnos i'r darllediad cyntaf.

Twitter

Dywedodd cyfarwyddwr cynnwys S4C, Dafydd Rhys:"Mae'r diddordeb yng nghyfres Y Gwyll wedi bod ar raddfa anhygoel - ac roedd yn wych gweld mai #ygwyll oedd ail bwnc trafod mwya' poblogaidd Twitter ar draws y DU ar noson ddarlledu'r bennod gynta'.

"Mae'r diddordeb wedi cynnal i'r ail wythnos ac mae ein profiad ni hyd yma yn profi unwaith eto pa mor boblogaidd yw gwylio ar blatfformau ar-lein erbyn hyn.

"Dyma pam mae S4C wedi bod yn ehangu ei chynnwys i blatfformau newydd er mwyn sicrhau bod modd i wylwyr wylio drwy ba bynnag ddull maen nhw'n dewis.

"'Ry ni'n hyderus y bydd llwyddiant Y Gwyll yn tyfu ymhellach wrth i fwy o bobl fanteisio ar y cyfle i wylio'r gyfres arbennig drwy wasanaeth ar alw S4C, Clic.

"Ond mae'r brwdfrydedd ry' ni wedi ei weld am y gyfres yng Nghymru yn atgyfnerthu'r farn 'ry ni wedi ei glywed gan ddarlledwyr rhyngwladol wrth i ni farchnata'r gyfres Gymreig ar draws y byd."

'Barn gadarnhaol'

Dywedodd Uwch Gynhyrchydd cwmni cynhyrchu Fiction Factory, Ed Thomas: "Mae'r ymateb i'r gyfres hyd yn hyn wedi bod yn wych ac mae prysurdeb y trafod ar Twitter yn anhygoel.

"Mae'n beth newydd i ni weld cynhyrchiad Cymraeg yn denu cymaint o ymateb - nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws y DU.

"Y peth gorau am yr ymateb hyd yma yw bod bron pob sylw yn gadarnhaol - ac mae hynny'n beth prin. Ond mae'r farn ry' ni wedi ei glywed gan y cyhoedd yma yng Nghymru yn gyson â'r ymateb ry' ni wedi ei gael gan bobl wrth i ni ddangos Y Gwyll / Hinterland yn Cannes, Llundain ac yn y premiere yn Aberystwyth.

"Rwy'n ddiolchgar i bawb - y cast a'r criw - sydd wedi cyfrannu at y cynhyrchiad. Maen nhw wedi dyfalbarhau drwy aeaf caled er mwyn rhoi ein gwaith ar y sgrin - mae pob un ohonyn nhw yn haeddu het wlân fel un DCI Mathias."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol