Cyfle i eglwyswyr ddweud eu dweud

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r penderfyniad i ordeinio merched wedi bod yn un dadleuol

Mi fydd ymgynghoriad yn cychwyn fel bod aelodau'r Eglwys yng Nghymru yn cael dweud eu barn am yr hyn maen nhw eisiau i'r eglwys ei gynnig iddyn nhw.

Mi fydd y sylwadau yn cael ei ddefnyddio i lunio Côd Ymarfer newydd sydd yn gorfod cael ei baratoi ymhen blwyddyn.

Mae'r Côd Ymarfer yn rhan o ddeddfwriaeth sydd wedi ei basio ar ôl i'r penderfyniad gael ei wneud i ordeinio merched yn esgobion.

Yn ôl yr Eglwys yng Nghymru mae'n ffordd o wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo ei bod nhw'n rhan o'r eglwys.

Mae rhai wedi gwrthwynebu'r penderfyniad i ordeinio merched. Eu dadl nhw ar y pryd oedd y byddai'n hollti'r eglwys.

'Cydnabod gwrthwynebiad'

Ond roedd Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru, o blaid y syniad gan ddweud yn y gorffennol ei fod yn "gam hollol rhesymegol."

Dywedodd Dr Morgan bod yr ymgynghoriad yn bwysig fel bod lleisiau pawb yn cael eu clywed.

"Er ein bod ni'r esgobion yn croesawu'r penderfyniad i ganiatáu ordeinio menywod yn esgobion yng Nghymru," meddai, "rydym yn cydnabod y bydd rhai pobl yn gwrthwynebu'r penderfyniad.

"Rydym ni'n awyddus i sicrhau darpariaeth briodol ar eu cyfer nhw er mwyn iddyn nhw barhau i deimlo bod croeso iddyn nhw yn yr Eglwys a bod yr Eglwys yn eu gwerthfawrogi ac er mwyn iddyn nhw barhau i addoli a gweinidogaethu ochr yn ochr â ni."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol