Diffoddwyr yn dal i daclo tân Llandŵ

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Ar ei anterth roedd 45 o ddiffoddwyr ar safle Siteserv ger Y Bontfaen
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr heddlu wedi rhybuddio trigolion i gadw'u ffenestri a'u drysau ar gau
Ffynhonnell y llun, Matthew horwood
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Siteserv ei sefydlu gan y brodyr Nigel a Phillip England 16 mlynedd yn ôl

Mae tua 20 o ddiffoddwyr yn dal i geisio taclo tân a ddechreuodd mewn ffatri ailgylchu ddydd Mawrth.

Doedd dim sail i bryderon y gallai fod asbestos yn llosgi yn y tân yn ffatri Siteserv ar stad ddiwydiannol Llandŵ ym Mro Morgannwg.

Mae ymchwilwyr wedi dweud bod tua 1,000 tunnell o wastraff cymysg yn llosgi.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod criwiau o sawl gorsaf dân wedi bod yn gweithio yn eu tro gydol y nos. Mae disgwyl i'r gwaith barhau am weddill ddydd Iau.

Mae trigolion yn yr ardal wedi cael cyngor i gadw'u ffenestri a'u drysau ar gau.

Mae asbestos yn nho'r adeilad, ond ni chafodd hwnnw'i effeithio gan y tân. Dywedodd Siteserv eu bod yn gweithio gydag ymchwilwyr i ganfod achos y tân.

Asesu'r awyr

Yn ôl y gwasanaeth tân bu 45 o ddiffoddwyr ar y safle pan oedd y tân ar ei anterth, ac mae ansawdd yr aer a'r dŵr yn cael ei asesu'n gyson.

Dechreuodd y tân am 7:20pm nos Fawrth.

Mewn cyfarfod ddydd Mercher rhwng yr heddlu, y gwasanaeth tân, swyddogion y cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru, daeth cadarnhad nad oedd yr asbestos yn y to wedi cael ei effeithio gan y tân.

Cafodd Siteserv, sy'n cyflogi oddeutu 200 o bobl, ei sefydlu dros 16 mlynedd yn ôl gan y brodyr Nigel a Philip England.

Yn gynharach eleni fe gafwyd y ddau yn ddieuog o ollwng gwastraff yn anghyfreithlon mewn twll 100 metr o faint yn fferm Nigel England ger y Bontfaen.

Cafwyd y ddau frawd yn ddieuog o 11 o gyhuddiadau yn eu herbyn yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Awst.

Straeon perthnasol