Cynnig gwobr o £10,000 er mwyn atal lladron copr

  • Cyhoeddwyd
Cebl trydan
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Scottish Power sy'n cynnig y wobr

Mae gwobr o hyd at £10,000 yn cael ei gynnig i ddal lladron sy'n dwy'n copr o is-orsafoedd trydan yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Yn ôl ystadegau swyddogol bu bron i 300 o achosion o ddwyn neu fandaliaeth ers Ionawr 2011.

Dywed cwmni ynni Scottish Power eu bod yn cynnig y wobr er mwyn mynd i'r afael a'r broblem.

Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda'r heddlu er mwyn ceisio dal y lladron.

"Rydym yn gwybod fod llawer o'r lladrata yn cael ei wneud gan ladron proffesiynol," meddai Paul Ferguson o gwmni Scottish Power.

"Mae'n broblem fawr ac yn parhau i fod yn broblem, ond mae'r ffigyrau yn gostwng ac mae hynny'n galonogol," meddai.

Cyflenwadau trydan

Dywedodd fod deddf newydd, Deddf Gwerthwyr Metel Sgrap 2011, hefyd wedi helpu lleihau nifer y digwyddiadau o ladrata ers 2011.

Ychwanegodd fod pob ymosodiad ar yr is-orsafoedd yn creu problem i'r gymuned ehangach.

"Fe all lladron neu fandaliaeth niweidio offer ac amharu ar gyflenwadau trydan i dai, ac fe allai hynny yn ei dro niweidio offer trydanol neu hyd yn oed achosi tân."

"Mae difrod gan ladron hefyd yn golygu fod yr is-orsafoedd yn cael eu gadael mewn cyflwr peryglu, ac yn gallu peryglu plant ac aelodau o'r cyhoedd.

"Y pryder mwyaf o ran ein peirianwyr yw cyflwr peryglus yr is-orsafoedd yn dilyn difrod o'r fath," meddai Mr Ferguson.

"Fe fyddwn yn talu hyd at £10,000 am unrhyw wybodaeth sy'n arwain i ddedfryd yn y llysoedd ac rydym yn annog i bobl sy'n gweld unrhyw beth amheus i gysylltu â ni."

Mae Scottish Power wedi sefydlu llinell arbennig 0845 272 799 er mwyn i'r cyhoedd gysylltu â nhw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol