Ystyried arbed £20m o fewn dwy flynedd

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys Cyngor Sir BenfroFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Sir Benfro

Mae cynghorwyr Sir Benfro wedi bod yn ystyried sut mae arbed £20m dros y ddwy flynedd nesa'.

Fe fydd yn costio mwy i barcio yn y sir ac fe fydd y gost o gynnal angladd yn Amlosgfa Parc Gwyn, sy'n eiddo i'r cyngor, yn codi.

Fe allai godi o £480 yn ystod yr wythnos i £550 ac ar ddydd Sadwrn o £600 i £750.

Hefyd bydd cyfnod o ymgynghori ynglŷn â dyfodol catref gofal Sunnybank yn Arberth.

Llefydd gwag

Mae 10 o drigolion yno sy'n costio £1,000 yr wythnos, gyda 18 arall yn defnyddio'r lle ar gyfer gofal dros dro.

Bydd ymgynghoriad yn achos Ysgol Uwchradd Dewi Sant yn Nhyddewi.

Tra bod nifer o bobl leol o blaid yr ysgol mae'r cyngor yn pryderu gan y bydd nifer y llefydd gwag yn codi yn y blynyddoedd i ddod.

Mae bwriad i godi tâl o 20c mewn toiledau cyhoeddus.

Bydd gwariant llywodraeth leol yn cael ei gwtogi o £4.648 biliwn eleni i £4.466bn y flwyddyn nesaf, sef toriad o 5.8% mewn termau real.

'Cyfnod anodd'

Roedd arweinydd y cyngor Jamie Adams wedi dweud y bydd yr awdurdod yn diodde' ond ei fod yn awyddus i warchod gwasanaethau rheng flaen.

"Rhaid i ni chwarae ein rhan wrth wneud arbedion mewn cyfnod anodd," meddai.

Mae adroddiad gerbron cynghorwyr wedi rhybuddio bod y cyngor yn wynebu "pwysau cyllidol aruthrol".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol