Gwahodd ceisiadau am arian busnes

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywed Edwina Hart bod 135 o gwmnïau eisoes wedi elwa o'r gronfa

Mae busnesau llai yng Nghymru wedi cael eu hannog i wneud cais am beth o gronfa o £20 miliwn tuag at dwf a chreu swyddi gan y gweinidog busnes.

Dywed Edwina Hart bod Cronfa Twf Economi Cymru eisoes wedi darparu cymorth i lawer i fusnesau, ac wedi talu £9m i 135 o gwmnïau eleni.

Nod y rhaglen yw ariannu cynlluniau gwerth £100,000.

Ychwanegodd Mrs Hart bod gan y grantiau'r potensial i greu neu warchod 3,000 o swyddi.

Yr amcangyfrif yw bod 980 o swyddi wedi eu creu a bron 800 wedi eu gwarchod gan ran gyntaf y cynllun, ac mae gweinidogion yn rhagweld diddordeb mawr yn y rownd nesaf o geisiadau.

Cyflogi mwy o staff

Un o'r rhai i dderbyn arian y tro cyntaf oedd cwmni G-TEKT - cwmni cydrannau ceir gyda pherchnogion o Siapan.

Mae'r cwmni'n cyflogi 150 o bobl yng Nglyn Ebwy, ac yn cyflenwi cwmnïau Honda a Toyota.

Derbyniodd y cwmni £95,000 er mwyn cyflogi 10 o weithwyr ychwanegol.

Dywedodd dirprwy gyfarwyddwr G-TEKT, Nick Thomas: "Roeddem yn gweld y cyfle i ehangu'r gwaith cynhyrchu yn ein ffatri ar Stad Ddiwydiannol Rasa.

"Diolch i'r buddsoddiad o'r Gronfa Dwf Economaidd rydym nawr yn medru cwblhau'r gwaith yma a chyflogi mwy o staff ar y safle."

Rhagfyr

Dywedodd Mrs Hart: "Rwyf am sicrhau fod gan fusnesau Cymru fynediad at y cyllid sydd ei angen arnyn nhw i greu swyddi ac i dyfu.

"Mae Cronfa Twf Economaidd Llywodraeth Cymru wedi cynnig cymorth i lawer o fusnesau oedd ddim yn medru canfod yr arian o ffynonellau traddodiadol."

Mae gan fusnesau tan Ragfyr 16 i ddangos diddordeb yn y cynllun cyn y bydd ceisiadau ffurfiol yn cael eu derbyn yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd Michael Learmond o Ffederasiwn Busnesau Bach Gogledd Cymru ei fod yn croesawu'r arian, ond y gallai fusnesau wneud gyda mwy o amser i ddatblygu syniadau.

Meddai: "Os oes gennych gynllun sy'n barod i fynd mae popeth yn iawn, ond fe fydd yna fusnesau gyda syniadau sydd angen gwaith arnynt, ac mae angen dyddiad cau yn hwyrach na mis Rhagfyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol