Diffoddwyr tân yn streicio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y streic yn digwydd gyda'r nos ddydd Gwener a fore Llun

Mae apêl yn cael ei wneud i gymunedau fod yn "wyliadwrus" ddydd Gwener 1 Tachwedd gan y bydd ymladdwyr tân yn streicio rhwng 6:30yh a 11:00yh.

Anghydfod rhwng Llywodraeth y DU ac Undeb y Brigadau Tân yw achos y streic fydd yn parhau ddydd llun am ddwy awr o 6:00yb ymlaen.

Mae'r undeb yn anhapus gyda chynlluniau i godi'r oed ymddeol o 55 i 60, gan honni bod y math o waith mae diffoddwyr tân yn ei wneud yn golygu bod gweithwyr hŷn yn ei chael hi'n anodd.

Ond mae gweinidogion y llywodraeth yn dweud bod y streic yn gwbl ddiangen ac yn gwneud niwed i enw da diffoddwyr tân.

'Dyletswydd ac ymrwymriad'

Dywedodd prif swyddog tân cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTACD) mai achub bywydau fydd blaenoriaeth y criwiau tân yn ystod y streic:

"Tra bod Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn deall pam bod staff yn gweithredu'n ddiwydiannol," meddai Rod Hammerton, "mae gan yr awdurdod ddyletswydd ac ymrwymiad i sicrhau bod darpariaeth gwasanaethau i'r cyhoedd yn parhau heb effaith arnynt, cyhyd ag sy'n ymarferol resymol, yn enwedig lle bydd angen ymateb mewn argyfwng."

Er y bydd y gwasanaeth tân yn derbyn cymorth gan y lluoedd arfog maen nhw'n pwysleisio y bydd rhaid iddyn nhw flaenoriaethu.

Oherwydd hynny hynny maent yn dweud dylai aelodau o'r cyhoedd ddisgwyl tan y dydd Sadwrn cyn galw'r gwasanaeth os nad yw'r achos yn un brys.

Bydd y streic yn effeithio ar Gymru gyfan yn ogystal â Lloegr, ond mae Llywodraeth yr Alban wedi llwyddo i osgoi gweithredu diwydiannol yno am y tro.

Mae rhif ffôn pwrpasol ar gyfer ymholiadau'r cyhoedd (01443 232181) yn ogystal â chyfeiriad e-bost (ymholiadau@decymru-tan.gov.uk).

Straeon perthnasol