Parlwr godro yn cael ei gymeradwyo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Mr Jones yn dweud ei fod yn falch bod y llywodraeth wedi cydnabod cryfder ei gais

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeiladu parlwr godro anferth yn Nhre'r-llai ger y Trallwng.

Roedd y llywodraeth wedi cynnal ymchwiliad i ystyried a ddylai'r cais gael ei gefnogi ar ôl i Gyngor Powys ei wrthod yn wreiddiol.

Fraser Jones, ffermwr lleol, sydd wrth wraidd y cynllun ar gyfer codi'r parlwr godro fydd yn dal rhyw 1,000 o wartheg.

Dywedodd ei fod yn falch iawn o glywed y newyddion fod y Gweinidog Tai Carl Sargeant wedi cymeradwyo ei gais i ehangu ei fusnes.

'Penderfyniad economaidd'

Yn ei lythyr yn cadarnhau'r penderfyniad, mae Mr Sargeant yn dweud ei fod wedi ystyried nifer o wrthwynebiadau i'r cais yn cynnwys yr effaith allai ei gael ar y tirwedd a threftadaeth leol.

Er iddo gydnabod bod rhain yn faterion perthnasol, penderfynodd mai "nodweddion economaidd y cynnig oedd y prif ystyriaeth wrth wneud penderfyniad ar y cais".

Mae'r llythyr hefyd yn dweud: "Mae'r manteision hefyd yn cynnwys y ffaith y byddai'r datblygiad yn creu nifer o swyddi newydd gan gynnwys rhai parhaol a rhai dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu."

Cafodd ymchwiliad wyth diwrnod ei gynnal ym mis Mawrth er mwyn asesu rhai o'r pryderon roedd pobl leol wedi eu codi ynghylch y fenter.

Roedd y rhain yn cynnwys sŵn, pryfaid, llygredd, mwy o draffig, ynghyd â maint ac effaith weledol y datblygiad, yn ogystal â'r arogl sy'n dod o'r 300 o wartheg sydd eisoes ar y safle, gan nodi bod y safle'n agos i gartrefi ac ysgol leol.

Y cais yn mynd nôl a 'mlaen

Cafodd y cais ei ganiatáu'n amodol gan bwyllgor cynllunio Cyngor Powys yn Nhachwedd 2011, yn dibynnu ar adroddiad am "rai materion".

Ond cafodd y mater ei drafod eto ym mis Hydref 2012 yn dilyn newidiadau i gyfansoddiad ac aelodaeth pwyllgorau'r cyngor, ac fe gafodd y cais ei wrthod.

Gorchmynnodd Llywodraeth Cymru y dylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus ym mis Ionawr eleni.

Roedd disgwyl y penderfyniad erbyn mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol