Rheithfarn agored yn achos dyn 19 oed oedd ar goll

Cyhoeddwyd

Mae rheithfarn agored wedi ei chofnodi yn achos dyn ifanc oedd wedi bygwth neidio oddi ar bont Menai.

Diflannodd Joe Hughes, 19 oed, ym mis Rhagfyr 2010.

Y noson honno mi oedd y dyn o Ddwyran, Sir Fôn, wedi ffraeo efo'i gyn cariad ac wedi meddwi.

Mi ddywedodd ei ffrind, Ella Nightingale o Gaerdydd, wrth y cwest ei fod wedi ei ffonio hi.

"Mi oedd yn crio ac yn dweud ei fod yn mynd i neidio oddi ar y bont."

Mi gysylltodd hi gyda'i ffrindiau eraill a aeth i chwilio amdano a chafodd y gwasanaethau brys eu galw.

Dywedodd y crwner Nicola Jones wrth ei deulu: "Dw i'n gwybod fod eich mab wedi bod yn yfed y noson honno ac nad oedd tu hwnt i amheuaeth resymol yn bwriadu lladd ei hun."