Gwrthod uno dwy ysgol ffydd yn Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Ysgol Bendigaid Edward Jones yw un o'r ysgolion oedd dan ystyriaeth

Ni fydd dwy ysgol ffydd yn Sir Ddinbych yn uno wedi i gynghorwyr bleidleisio yn erbyn y cynllun.

Roedd cannoedd o bobl yn erbyn cynlluniau i gau Ysgol y Santes Ffraid yn Ninbych ac Ysgol Bendigaid Edward Jones yn y Rhyl a chreu un ysgol aml-ffydd yn eu lle.

Ddydd Mawrth penderfynodd cynghorwyr gydweithio gyda'r esgobaeth Gatholig ac Anglicanaidd i ddatblygu ysgol newydd ar safle sydd heb ei benderfynu.

Fe fyddai'r cynllun hwnnw yn golygu cau'r ddwy ysgol bresennol erbyn 2018 a bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal.

Roedd 1300 wedi ymateb i'r cynlluniau cyntaf ond ychydig iawn oedd o blaid.

Ymateb

Yn ymateb dywedodd un rhiant ac aelod o Grŵp Weithredu Ysgol y Santes Ffraid, Lisa Carrier: "Mae'r rhieni a'r disgyblion yn ysgolion y Santes Ffraid a'r Bendigaid Edward Jones wedi gwrthod y cynllun i uno ac rydym yn falch bod Cyngor Sir Ddinbych wedi gwrando.

"Rydym nawr yn gofyn i'r cyngor edrych ar yr ymateb i'r ymgynghoriad yn fanwl ac ystyried y dystiolaeth, cynlluniau a'r esiamplau gafodd eu cyflwyno, sy'n rhoi cynllun amgen ymarferol i'r uno drud sy'n ymddangos yn amhoblogaidd iawn."

Mae cadeirydd llywodraethwyr Ysgol y Santes Ffraid hefyd wedi croesawu'r newyddion.

"Mae cyfnod yr ymgynghoriad wedi bod yn un anodd iawn i'r ysgol ac yn ddryswch i bawb sydd wedi cysylltu â'r ysgol," meddai Tony Hannigan.

"Rydym yn falch y gallwn ni ganolbwyntio ar addysg ein disgyblion unwaith eto, o leiaf am y dyfodol agos.

"Mae'r canlyniad wedi ein hannog i weithio gyda Chyngor Sir Ddinbych i ddod i ddatrysiad fydd yn elwa holl ddisgyblion y sir ac mae'r ysgol yn edrych ymlaen at gyfrannu i'r rhan nesaf o'r broses ymgynghori."

100 o brotestwyr

Daeth tua 100 o brotestwyr i'r cyfarfod er mwyn gwrthwynebu'r cynlluniau i gau'r ysgolion ffydd ac ysgol gynradd gyfagos, Ysgol Llanbedr.

Penderfynodd y cyngor barhau gydag ymgynghoriad ffurfiol ar gau Ysgol Llanbedr.

Dim ond 21 o ddisgyblion sydd yn yr ysgol ac mae'r ymgynghoriad yn rhan o adolygiad i addysg yn ardal Rhuthun.

Mae rhieni ac athrawon wedi gwrthwynebu'r penderfyniad, ond os bydd yn cael ei gymeradwyo, bydd yr ysgol yn cau yn 2014 a disgyblion yn symud i Ysgol Borthyn yn Rhuthun.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol