Tân mewn ysgubor dan reolaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth tân wedi dweud bod tân mewn ysgubor ger Llandysul bron ar ben.

Roedd y tân ym Mhencader wedi bod yn llosgi am dros 13 awr.

Cafodd timau o Landysul, Castell Newydd Emlyn a Chaerfyrddin eu galw i'r safle tua 10 o'r gloch nos Lun.

Mae 'na dri o griwiau ar y safle ond maen nhw wedi llwyddo i'w reoli.

Roedd anifeiliaid yn yr ysgubor pan ddechreuodd y tân ond cawson nhw eu hachub.