Ann Clwyd yn galw am wella system gwyno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Ann Clwyd eisiau rhoi'r pŵer yn ôl yn nwylo'r cleifion

Mae adolygiad o'r gwasanaeth iechyd dan arweinyddiaeth Aelod Seneddol o Gymru wedi galw am "chwyldro" yn y modd mae'r sefydliad yn ymateb i gwynion.

Yn ôl Ann Clwyd, AS Llafur Cwm Cynon, byddai ei diweddar ŵr dal yn fyw pe bai ei hargymhellion wedi bod mewn grym yng Nghymru ar y pryd.

Er bod ei hadroddiad wedi ei gomisiynau ar gyfer y gwasanaeth iechyd yn Lloegr dywedodd Mrs Clwyd ei bod yn gobeithio y byddai'r argymhellion yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru.

Dywedodd Mrs Clwyd fod gweinidog iechyd Cymru Mark Drakeford eisoes wedi dweud ei fod yn awyddus i glywed argymhellion yn ei hadroddiad.

"Rwy'n sicr y byddant yn awyddus i fabwysiadu rhai o'r syniadau sy'n cael eu hargymell," meddai.

Dywedodd Mrs Clwyd fod y gofal dderbyniodd ei gwr Owen Roberts yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd wedi bod yn is na'r safon fyddai rhywun yn ei ddisgwyl.

Ar y pryd dywedodd fod nyrsys wedi bod yn "oeraidd, dirmygus ac yn ddifater" tuag at ei gŵr.

Bwriad ei hadroddiad yw gwella safon gofal a sicrhau bod ysbytai yn mabwysiadu agwedd newydd a gwahanol tuag at gwynion a staff sy'n chwythu'r chwiban.

Dywed Mrs Clwyd fod sefydliadau iechyd wedi rhoi sicrwydd y bydd newidiadau yn digwydd o fewn 12 mis.

Y tri prif ffordd y bydd newidiadau yn cael eu gwneud yn ol yr adroddiad fydd drwy roi'r pŵer yn nwylo'r defnyddwyr, sicrhau newidiadau i'r system gwyno drwy gynnwys system gwyno ysbytai fel rhan o arolygiadau a gwneud yn siŵr fod prif sefydliadau sy'n ymwneud ag iechyd yn ymrwymo i newid.

Mae'r rhain yn cynnwys Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru a'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr.

Dywedodd Mrs Clwyd ei bod wedi ei synnu gyda'r "dilyw" o ohebiaeth roedd hi wedi ei dderbyn gan aelodau o'r cyhoedd ers siarad am y digwyddiadau arweiniodd at farwolaeth ei gwr y flwyddyn ddiwethaf.

"Os ydych yn anwybyddu rhywun sy'n gofyn am flanced neu gobennydd ychwanegol, sydd eisiau diod o ddŵr neu fynd i'r tŷ bach ni ddylach fod yn gofalu am gleifion.

"Mae'n rhaid i'r dyddiau o oedi, gwadu ac amddiffyn ddod i ben ac mae'n rhaid i ysbytai ddod yn llefydd agored, addysgiadol.

"Mae ein cynigion yn rhoi cleifion nol mewn rheolaeth mewn lefel mwy nag erioed o'r blaen ac rydym nawr yn disgwyl gweld cynnydd o fewn 12 mis."

Straeon perthnasol